Thứ Ba, 20/08/2019 5:55:56 CH
Ngày 05/09/2018 10:45:49
Sở Tài nguyên và Môi trường đăng tải công khai hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản cát sông của Công ty TNHH Tân Phước Thành
(Vinhlong.gov.vn) – Sở Tài nguyên và Môi trường đăng tải công khai hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản cát sông của Công ty TNHH Tân Phước Thành. Thời gian đăng tải 30 ngày.

Nội dung cụ thể, vui lòng xem file đính kèm.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long

Các tin khác