Thứ Bảy, 23/03/2019 10:35:12 CH
Ngày 09/09/2018 14:45:43
Công bố quyết định của Tỉnh ủy điều động, luân chuyển cán bộ
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 07/9/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Công bố quyết định và Thông báo Kết luận của Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự và trao quyết định điều động, luân chuyển.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định luân chuyển đồng chí Trương Thành Dãnh- Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đến công tác tại Huyện ủy Bình Tân, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Huyện ủy Bình Tân, nhiệm kỳ 2015- 2020; điều động đồng chí Đặng Văn Chính - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Tân, đến công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Long, thời hạn bổ nhiệm 5 năm;

Đồng thời luân chuyển đồng chí Nguyễn Thị Minh Trang - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đến công tác tại Huyện ủy Mang Thít, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Huyện ủy Mang Thít, nhiệm kỳ 2015- 2020; điều động đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đến công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường, giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều động đồng chí Trần Văn Út  - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế, đến công tác tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh giới thiệu bầu vào ủy viên BCH, ủy viên BTV, giữ chức Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2015- 2020; điều động đồng chí Trần Công Hiếu - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đến công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Điều động đồng chí Trần Văn Hên - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đến công tác tại Sở Nội vụ, giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ; điều động đồng chí Võ Thanh Danh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Long Hồ, đến công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.


 

Ảnh: Đồng chí Trương Văn Sáu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định và tặng hoa cho các cán bộ được điều động luân chuyển

Việc điều động, luân chuyển cán bộ là nhằm sắp xếp nhân sự cho nhiệm kỳ tới; đồng thời thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ.

Đồng chí Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn các cán bộ vừa được Tỉnh ủy luân chuyển, điều động, bổ nhiệm tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa, tiếp cận nhanh và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đơn vị tiếp nhận cán bộ cần tạo điều kiện giúp đỡ để cán bộ mới đến hoàn thành tốt nhiệm vụ.

N.H

Các tin khác