Thứ Tư, 24/07/2019 2:39:36 CH
Ngày 14/09/2018 09:37:54
Triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường năm học 2018-2019
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 11/9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn triển khai tháng cao điểm An toàn giao thông cho học sinh đến trường năm học 2018-2019

Theo đó, nhằm triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường năm học 2018 -2019, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia có Công văn số 372B/CV-UBATGTQG ngày 31/8/2018 đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo Ngành giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 3496/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 15/8/2018 về tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT đầu năm học 2018-2019 và thực hiện “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên đến trường năm học 2018-2019”; yêu cầu cha mẹ học sinh ký cam kết và giám sát thực hiện cam kết chấp hành quy định an toàn giao thông cho học sinh, đặc biệt là phải đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi đi mô tô, xe máy; phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm TTATGT khu vực cổng trường học.

Cùng với đó, chỉ đạo Công an tỉnh, thành phố yêu cầu các lực lượng thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an tại kế hoạch số 175/KH-BCA-C08 ngày 22/8/2018; chú trọng phối hợp với nhà trường, cơ sở giáo dục để tuyên truyền và giáo dục pháp luật ATGT cho học sinh, sinh viên; tăng cường ứng trực, điều tiết giao thông trong ngày khai giảng năm học mới 05/9/2018; kiểm tra, xử lý vi phạm lòng, lề đường và hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường gần các trường học; tổ chức, phân luồng giao thông trên các tuyến đường trọng điểm trong giờ đến và tan trường; dừng xe, kiểm tra nhắc nhở học sinh, cha mẹ học sinh chấp hành quy định về an toàn giao thông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về TTATGT liên quan đến trẻ em, đặc biệt là hành vi người lớn chở trẻ em đi mô tô, xe máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm theo quy định.

Đồng thời, các đoàn thể chính trị, xã hội tiếp tục phối hợp triển khai các chương trình tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; văn hóa giao thông và các kĩ năng tham gia giao thông an toàn cho trẻ em, phối hợp cùng ngành Giáo dục và đào tạo triển khai hiệu quả Chương trình “Cổng trường an toàn giao thông".

Chủ tịch UBND (Trưởng Ban An toàn giao thông) tỉnh giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải (Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh) chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai thực hiện nội dung Công văn nêu trên.

N.H.N- Nguồn CV số:3303 /UBND-NC

Các tin khác