Thứ Tư, 24/07/2019 2:35:18 CH
Ngày 14/09/2018 09:40:05
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (04/10) năm 2018
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 11/9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy 04/10" năm 2018.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 04/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 04 tháng 10 hàng năm là Ngày phòng cháy, chữa cháy (PCCC) toàn dân. Để chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất tình trạng cháy và thiệt hại do cháy gây ra trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân PCCC (04/10/2018), tập trung thực hiện tốt một số công tác trọng tâm sau:

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác PCCC cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân và nhân dân bằng các nội dung cụ thể, hình thức phù hợp như: tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội thảo chuyên đề, mít tinh, diễu hành, tổ chức Hội thao nghiệp vụ PCCC; tuyên truyền lưu động... để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân nâng cao nhận thức, có tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động về PCCC, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh trong công tác này.

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường chỉ đạo tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (chú trọng truyền thông qua mạng xã hội) phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể; Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long tăng cường đưa tin, bài, ảnh, phóng sự phản ánh về các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân PCCC trên địa bàn tỉnh.

Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng và có biện pháp bảo đảm an toàn PCCC khi sử dụng điện, gas, xăng, dầu đặc biệt là thiết bị sinh nhiệt, thiết bị sản xuất... Tổ chức tự kiểm tra phát hiện và kịp thời khắc phục những tồn tại thiếu sót, bất cập trong công tác PCCC tại trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, địa bàn quản lý. Củng cố, thành lập đội PCCC cơ sở, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC, cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC tại chỗ, lực lượng bảo vệ cơ quan; bố trí lực lượng trực đảm bảo yêu cầu xử lý các tình huống cháy, nổ (nhất là ban đêm, ngoài giờ làm việc). Trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ phù hợp với quy mô, tính chất cháy, nổ theo quy định. Xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản trong tình huống cháy phức tạp.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch phối hợp với Công an tỉnh tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về PCCC trên một số tuyến đường chính và những nơi đông người trên địa bàn tỉnh; đưa các khẩu hiệu tuyên truyền lên bảng quảng cáo điện tử tại tuyến đường Nguyễn Huệ - Đinh Tiên Hoàng trong tháng 10/2018.

Công an tỉnh (Thường trực Ban chỉ đạo PCCC và cứu nạn cứu hộ tỉnh) chủ trì phối hợp với các sở ngành, đơn vị có liên quan chuẩn bị các nội dung, điều kiện tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức mít tinh, diễu hành hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC - 4/10”. Tổ chức diễn tập các phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ có sự phối hợp của nhiều lực lượng tham gia.

Tăng cường kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, nơi tập trung đông người như các chợ và các khu vui chơi, giải trí; tổ chức Hội thao nghiệp vụ PCCC…. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Phấn đấu không để xảy ra cháy, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên địa bàn. Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo theo quy định.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có văn bản chỉ đạo các ngành, đoàn thể trên địa bàn tăng cường công tác PCCC, không để cháy, nổ xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng, nhất là các vụ cháy xảy ra do bất cẩn trong lao động, sinh hoạt hàng ngày. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân PCCC" phù hợp, hiệu quả.

Tùy điều kiện thực tế và chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị, địa phương treo khẩu hiệu tuyên truyền để hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” 04/10. Một số khẩu hiệu tuyên truyền:

Nhiệt liệt hưởng ứng "Ngày toàn dân Phòng cháy và chữa cháy" 4/10/2018.

Phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm của mỗi người dân;

Phòng chống cháy, nổ là thiết thực bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp và người lao động;

Chủ động, sẵn sàng phòng cháy tốt, chữa cháy kịp thời và có hiệu quả

Người người, nhà nhà, ngành ngành tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng  "Ngày toàn dân Phòng cháy và chữa cháy" 4/10.

Phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi là thiết thực góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước;

Thực hiện tốt Luật Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân.

Bắt đầu treo các băng-rôn, khẩu hiệu từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 10/10/2018.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, Giám đốc doanh nghiệp và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện Ngày toàn dân PCCC năm 2018 với những nội dung, biện pháp, cụ thể, thiết thực, hiệu quả và báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh) trước ngày 06/10/2018 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Giao Công an tỉnh (Thường trực Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH) theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị, địa phương và tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo theo đúng quy định.

N.H.N- Nguồn CV số: 3302/UBND-NC

Các tin khác