Thứ Tư, 24/07/2019 2:38:37 CH
Ngày 14/09/2018 09:44:00
Tổ chức Tết Trung thu: Cần lồng ghép để giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc
(Vinhlong.gov.vn) - Đó là chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong cả nước về việc tổ chức Trung thu cho các cháu thiếu nhi năm 2018.

Tổ chức Tết trung thu cho trẻ em là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Để đảm bảo mọi trẻ em được vui Tết Trung thu năm 2018, nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm, tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra, Bộ đề nghị các Sở ban ngành các cấp cần phải có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức.

Trong đó phải đảm bảo an toàn, lành mạnh, thiết thực; tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trò chơi truyền thống cho trẻ em, giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc. Đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ Tết trung thu; kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc kinh doanh các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi có tính chất bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với lứa tuổi trẻ em.

Bố trí kinh phí, vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để thăm, tặng quà, học bổng, tham gia vui Tết trung thu với trẻ em; quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng bị bão, lũ.

Lồng ghép công tác truyền thông, phổ biến Luật trẻ em và các văn bản hướng dẫn, thi hành Luật trẻ em, đặc biệt các quy định về bảo vệ trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

Kim Yến

Các tin khác