Ngày 14/09/2018 10:57:21
Tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa văn bản giao Giám đốc Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Vĩnh Long, Công ty Điện lực Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo trên nhằm triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương. Tại Chỉ thị này Bộ trưởng Bộ Công Thương đã yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện phối hợp với các Tổng công ty Điện lực/Công ty điện lực thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương (báo, đài, hệ thống loa truyền thanh tại các phường, xã) về chính sách giá điện của Nhà nước cho đối tượng là người thuê nhà, đề nghị người thuê nhà nếu gặp khó khăn do phải trả tiền điện với giá cao hơn so với quy định phản ánh tới đường dây nóng của Sở Công Thương để được giải quyết; Báo cáo UBND tỉnh để tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành với sự tham gia của lực lượng công an, chính quyền địa phương, đơn vị điện lực và các đơn vị có liên quan các địa điểm cho người lao động, sinh viên thuê nhà để ở; Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp chủ nhà thu tiền điện cao hơn so với quy định.

P.L – Nguồn CV số: 3243/UBND-KTN