Thứ Tư, 24/07/2019 2:36:45 CH
Ngày 04/10/2018 01:05:38
Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành luật phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008- 2018
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 02/10/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thi hành luật phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008- 2018. Đến dự có ông Lữ Quang Ngời - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bạo lực gia đình đang là vấn nạn của xã hội để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho con người, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em. 10 năm qua, toàn tỉnh có hơn 2.500 vụ bạo lực gia đình, trong đó chủ yếu là bạo lực thân thể và bạo lực tinh thần; phần lớn nam giới là người gây ra, nạn nhân là người già, phụ nữ và trẻ em.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến công tác phòng, chống bạo lực gia đình thông qua việc ban hành nhiều đạo luật trực tiếp và gián tiếp như: Hiến pháp, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Trẻ em, Bộ luật Dân sự… và đặc biệt là Luật phòng, chống bạo lực gia đình. Những văn bản này đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình.


Ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đối với tỉnh Vĩnh Long, qua 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình cho thấy cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp đã có sự quan tâm chỉ đạo đối với công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Ban Chỉ đạo công tác gia đình được kiện toàn, củng cố để thực hiện nhiệm vụ được giao. Các sở, ngành, đoàn thể đã có sự phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền, thi hành Luật, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; từ đó giúp nâng cao nhận thức trong nhân dân về trách nhiệm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Nổi bật  là xây dựng và phát huy hiệu quả mô hình can thiệp, phòng chống bạo lực gia đình; mô hình “địa chỉ tin cậy”, mô hình phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, làm nồng cốt để tuyên truyền, vận động rộng khắp trong quần chúng nhân dân, thu hút đông đảo nhân dân đồng tình, hưởng ứng mạnh mẽ

Qua đó, số vụ bạo lực gia đình có dao động qua hàng năm, tuy nhiên số vụ bạo lực gia đình bình quân kéo giảm đáng kể, góp phần ổn định trật tự xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và nếp sống văn minh.

 

Ảnh: Ông Lữ Quang Ngời- Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Việc đẩy mạnh tuyên truyền thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình đã góp phần nâng cao nhận thức trong nhân dân, xuất hiện nhiều gia đình là gương điển hình tiêu biểu về nề nếp gia phong, vẹn tròn đạo nghĩa, thương yêu đùm bọc lẫn nhau…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những nỗ lực của các ngành, các cấp trong việc thực hiện công tác phòng, chống bạo lực trong thời gian qua. Đồng thời, ông cũng đề nghị trong thời gian tới cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng ngừa bạo lực gia đình bằng nhiều hình thức, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời cần chú trọng phát huy vai trò của đoàn thể địa phương, các câu lạc bộ, các tổ tư vấn hòa giải trong việc tuyên truyền, giáo dục, khuyến khích hội viên và nhân dân chấp hành pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình. Cán bộ, công chức, viên chức, hội viên phải gương mẫu nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình và phát huy vai trò nêu gương trong tổ chức, cơ quan, đoàn thể và cộng đồng dân cư về xây dựng gia tiến bộ, hạnh phúc, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cũng tặng giấy khen cho 8 tập thể và 12 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2018.

N.H

Các tin khác