Thứ Tư, 24/07/2019 2:35:51 CH
Ngày 10/10/2018 23:17:17
Một số kết quả về tình hình kinh tế Vĩnh Long 9 tháng năm 2018
(Vinhlong.gov.vn) – Sơ lược vài nét về tình hình kinh tế Vĩnh Long 9 tháng năm 2018 như sau:

Ước diện tích gieo trồng lúa cả năm 161.858,7 ha, năng suất 5,95 tấn/ha, sản lượng 963,5 ngàn tấn; so với cùng kỳ diện tích giảm 4,45%, năng suất tăng 6,98%, sản lượng tăng 2,22%. Sản xuất rau màu tăng khá ở một số cây trồng chủ lực, đã kết thúc thời vụ gieo trồng trong năm với diện tích 57.440 ha, tăng 5,82% so với năm trước.

Cây ăn trái tiếp tục phát triển, toàn tỉnh hiện có 46.464 ha, tăng 4,27% so cùng kỳ; các loại dịch bệnh được khống chế khá tốt; riêng dịch bệnh chổi rồng trên cây nhãn vẫn chưa có phương pháp điều trị triệt để, nông dân đốn bỏ phần lớn diện tích, chuyển sang các loại cây khác. Mặt khác, do hiệu quả kinh tế cao nên phong trào chuyển đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả đặc sản phát triển khá mạnh. Ước sản lượng sản phẩm thu hoạch từ cây lâu năm 9 tháng đạt 391 ngàn tấn, tăng 4,06% so với cùng kỳ; dự báo cả năm đạt 590,4 ngàn tấn, tăng 6,63% so với năm 2017.

Chăn nuôi ổn định và phát triển, thời điểm 15/9/2018 đàn bò có 81.929 con, tăng 9,8%; đàn gia cầm 9.055 ngàn con, tăng 5,61%. Dịch bệnh xảy ra nhưng được khoanh vùng điều trị, tiêu hủy kịp thời nên ảnh hưởng không đáng kể; giá hầu hết các sản phẩm chăn nuôi đều tăng so với cùng kỳ, trong đó giá heo hơi tăng 23,8%, gà thả vườn tăng 20%, vịt thịt tăng 12,5% ...

Giá cá tra nguyên liệu và cá điêu hồng ổn định ở mức cao, người nuôi có lợi nhuận khá. Toàn tỉnh hiện có 2.159 ha nuôi trồng thủy sản, giảm 0,8% so với cùng kỳ, trong đó diện tích nuôi cá tra, cá basa 339 ha, tăng 1,7% và 1.453 lồng bè nuôi cá điêu hồng, tăng 13,87% so với cùng kỳ. Ước sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác 9 tháng đạt 94.298 tấn, tăng 4,2% so với cùng kỳ; trong đó thủy sản nuôi trồng 89.333 tấn, tăng 4,36%; ước cả năm đạt 123.267 tấn, tăng 5,06% so với năm 2017, trong đó thủy sản nuôi trồng 116.552 tấn, tăng 5,23%.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 9,17% so với cùng kỳ; trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,29%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 5,62%; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 11,68%.

Tổng số vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh 9 tháng ước thực hiện 9.218 tỷ đồng, tăng 9,65% so với cùng kỳ và đạt 70,91% chỉ tiêu cả năm 2018; trong đó khu vực Nhà nước 2.240 tỷ đồng, chiếm 24,3% tổng vốn và tăng 17,29% so với cùng kỳ, khu vực ngoài Nhà nước 6.688,1 tỷ đồng, chiếm 72,55% và tăng 15,51%, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 289,9 tỷ đồng, chiếm 3,15% và giảm 58,97%.

Trong 9 tháng có 05 dự án FDI được cấp phép mới và 01 dự án đăng ký bổ sung vốn với tổng số vốn 46,2 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2017, số dự án được cấp phép mới tăng 03; số dự án đăng ký bổ sung vốn giảm 01; tổng số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới và đăng ký bổ sung vốn giảm 62,84%.

Đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 234 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 2.366 tỷ đồng; so với cùng kỳ tăng 10 doanh nghiệp, tổng vốn đầu tư tăng 1.342 tỷ đồng. Trong thời gian này đã thực hiện thủ tục giải thể 36 doanh nghiệp với số vốn 197 tỷ đồng, giảm 10 doanh nghiệp so với cùng kỳ và có 62 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 16 doanh nghiệp so với cùng kỳ.

Thương mại dịch vụ trong 9 tháng phát triển khá so với cùng kỳ do sản xuất nông nghiệp được mùa trúng giá; các ngành sản xuất kinh doanh tiếp tục phục hồi và phát triển; thu nhập của người làm công ăn lương được đảm bảo; thực hiện tốt chính sách đối với người có công và chính sách an sinh xã hội... tạo điều kiện cho mọi người dân nâng cao chất lượng cuộc sống. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng ước 34.115 tỷ đồng, tăng 12,51% so với cùng kỳ

Khách lưu trú trong 9 tháng ước đạt 864,3 ngàn lượt, tăng 10% so với cùng kỳ; khách du lịch theo tour đạt 96,1 ngàn lượt, tăng 12,59% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 48,2 ngàn lượt, chiếm trên 50% tổng lượng khách và tăng 9,56%. Số ngày khách du lịch theo tour trong 9 tháng tăng 12,61% so với cùng kỳ, trong đó số ngày khách quốc tế tăng 9,84%.

Xuất khẩu tiếp tục duy trì ổn định và tăng trưởng khá, tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đạt 348,8 triệu USD, đạt 83,04% kế hoạch năm, tăng 12,59% so với cùng kỳ. Tổng trị giá nhập khẩu 9 tháng 144,7 triệu USD, giảm 4,68% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng 4.560 tỷ đồng, đạt 79,02% dự toán năm, giảm 7,03% so với cùng kỳ; tổng chi ngân sách 5.494 tỷ đồng, đạt 65,77% dự toán năm, tăng 13,7% so với cùng kỳ, trong đó chi cho đầu tư phát triển 2.107 tỷ đồng, đạt 57,33% dự toán năm, tăng 29,83%.

Số dư nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đến cuối tháng 9/2018 đạt 32.652 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm; tổng dư nợ cho vay đến cuối tháng 9/2018 đạt 23.730 tỷ đồng, tăng 4,7% so với đầu năm, trong đó dư nợ cho vay trung dài hạn 11.250 tỷ đồng, chiếm 47,4%, tăng 8,98%. Nợ xấu 1.500 tỷ đồng, chiếm 6,32%, tăng 5,25 điểm phần trăm so với đầu năm. Công tác xử lý nợ xấu và kiểm soát nợ xấu mới phát sinh của đa số các chi nhánh, tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện có hiệu quả, tuy nhiên ở một số chi nhánh chưa khắc phục được nên nợ xấu cuối kỳ vẫn còn cao.

Nguyễn Nguyên

Các tin khác