Thứ Bảy, 24/08/2019 3:05:09 CH
Ngày 15/10/2018 00:19:10
Nhân sự mới của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh và Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính
(Vinhlong.gov.vn) – Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, đối với cán bộ, công chức, viên chức đến công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh và văn bản phân công tạm thời phụ trách và quản lý Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính trong thời gian khuyết Hiệu trưởng

Theo đó, ngày 03/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2105/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, đối với cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể là quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Nguyễn Văn Tùng, sinh ngày 27/7/1963, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, đến công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ, giữ chức vụ Giám đốc Sở thay ông Nguyễn Văn Hiếu, do chuyển công tác khác.

Đồng thời, ngày 08/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh cũng ban hành văn bản số 3677 /UBND-NC về việc phân công tạm thời phụ trách và quản lý Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính trong thời gian khuyết Hiệu trưởng. Theo đó, nhằm đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành của Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính tỉnh Vĩnh Long trong thời gian chờ Quyết định bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Vĩnh Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất phân công bà Nguyễn Thị Thý Liễu, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Vĩnh Long theo dõi, phụ trách và quản lý công việc của trường chờ đến khi có quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng. Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thông báo và hướng dẫn Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính thực hiện đúng theo quy định.

N.H.N

Các tin khác