Thứ Bảy, 23/03/2019 10:33:17 CH
Ngày 24/10/2018 15:40:20
Giám sát kế hoạch bay phun thuốc bảo vệ thực vật bằng tàu bay không người lái
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 18/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành về việc giám sát kế hoạch bay phun thuốc bảo vệ thực vật bằng tàu bay không người lái.

Theo văn bản số 111/DMM-VN ngày 29/9/2018 của Công ty TNHH DMM Technologies về việc thông báo kế hoạch bay phun thuốc bảo vệ thực vật bằng tàu bay không người lái, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ quản lý, giám sát chặt chẽ Công ty TNHH DMM Technologies tại các địa phương (xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình; xã Mỹ Thuận và Tân Thành, huyện Bình Tân) trong quá trình bay phun thuốc bảo vệ thực vật bằng tàu bay không người lái (phương tiện bay siêu nhẹ - UAV), đảm bảo việc tổ chức bay phải theo quy định về an toàn bay, thời gian bay, không phận bay,….

Giao Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ quản lý, giám sát việc người nước ngoài là nhân viên của Công ty TNHH DMM Technologies thực hiện các công việc nêu trên đảm bảo đúng đối tượng, mục đích và nhiệm vụ.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long, Công an tỉnh Vĩnh Long, huyện Bình Tân, huyện Tam Bình rà soát việc hợp đồng phun thuốc bảo vệ thực vật bằng phương tiện bay siêu nhẹ - UAV giữa các hộ nông dân tại địa phương với Công ty TNHH DMM Technologies; Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quản lý và hướng dẫn các hộ nông dân tại địa phương trong việc phun thuốc bảo vệ thực vật đạt hiệu quả, tránh gây ảnh hưởng đến môi trường, con người tại khu vực thực hiện và các vùng, khu vực lân cận; Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 10/2018.

N.H.N- Nguồn CV số: 3833 /UBND-KTN

Các tin khác