Thứ Bảy, 24/08/2019 3:12:42 CH
Ngày 24/10/2018 16:04:01
Nhân sự mới của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 17/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 2199/QĐ-UBND về việc cho thôi giữ chức vụ kiêm nhiệm và phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định Cho ông Văn Công Minh, sinh ngày 13/10/1962, Phó Giám đốc Sở Y tế, thôi giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long và phân công giữ nhiệm vụ Quyền Giám đốc Sở Y tế cho đến khi kiện toàn chức danh Giám đốc Sở. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

N.H.N

Các tin khác