Thứ Bảy, 23/03/2019 10:32:52 CH
Ngày 30/10/2018 16:40:59
Triệu tập thí sinh ôn tập, dự phỏng vấn xét tuyển viên chức Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long năm 2018
(Vinhlong.gov.vn) - Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long thông báo triệu tập thí sinh ôn tập, dự phỏng vấn xét tuyển viên chức Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long năm 2018.

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Theo nội dung cuộc họp ngày 23/10/2018 của Hội đồng xét tuyển viên chức, Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo triệu tập thí sinh ôn tập, dự phỏng vấn xét tuyển viên chức Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long năm 2018 như sau:

1.  Thông báo Danh sách thí sinh được triệu tập (kèm theo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn).

2.  Thời gian ôn tập: Vào lúc 09 giờ ngày 01/11/2018 (thứ Năm).

3.  Thời gian phỏng vấn: Vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 15/11/2018 (thí sinh có mặt tại Phòng phỏng vấn trước 30 phút để làm thủ tục theo quy định).

4.  Địa điểm ôn tập, phỏng vấn: Phòng họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh (Số 88 đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

* Lưu ý: Thí sinh đến dự phỏng vấn xét tuyển viên chức phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân để kiểm tra, đối chiếu.

Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo đến thí sinh dự phỏng vấn biết và thực hiện./.

Kèm theo danh sách Thí sinh đủ điều kiện phỏng vấn 

Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long


Các tin khác