Thứ Ba, 20/08/2019 5:54:32 CH
Ngày 01/11/2018 23:36:17
Lấy ý kiến đóng góp danh sách bổ sung ngân hàng tên đường phố, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng tải toàn văn nội dung giới thiệu về tiểu sử nhân vật và tóm tắt các sự kiện dự kiến đưa vào bổ sung ngân hàng tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long để xin ý kiến của các tầng lớp nhân dân.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến: Phòng Quản lý Văn hóa - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, số 10, đường Hưng Đạo Vương, phường 1, TP. Vĩnh Long. Email: thaovp01@gmail.com

Thời gian tiếp nhận ý kiến: 30 ngày, kể từ ngày 31/10/2018.

Nội dung chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long

Các tin khác