Thứ Bảy, 23/03/2019 10:37:12 CH
Ngày 01/11/2018 23:30:17
Tình hình phát triển kinh tế Vĩnh Long tháng 10 và 10 tháng năm 2018
(Vinhlong.gov.vn) – Sơ lược vài nét về tình hình phát triển kinh tế Vĩnh Long tháng 10 và 10 tháng năm 2018 như sau:

Theo đó đã gieo trồng 51.830,4 ha lúa thu đông, giảm 5,02% so với cùng vụ năm 2017 và đã thu hoạch 17.855,6 ha với năng suất ước đạt 5,25 tấn/ha, tăng 1,63% so với cùng kỳ. Lúa đông xuân 2018 - 2019 xuống giống được 4.150 ha, giảm 1.978 ha so với cùng kỳ. Trong tháng gieo trồng 2.095 ha rau màu, giảm 10,28% so cùng kỳ do thời tiết không thuận lợi và triều cường dâng cao.

Hiện vẫn còn 2.941 ha nhãn đang bị nhiễm bệnh chổi rồng, giảm 1.033 ha so với cùng kỳ; 6.728 ha cây lâu năm bị nhiễm các loại dịch hại khác, giảm 83 ha. Cây ăn trái bị các loại dịch hại nhiễm mật số thấp, được phòng trị kịp thời nên các vườn cây ăn trái vẫn tiếp tục phát triển khá; sản lượng thu hoạch trong 10 tháng 511 ngàn tấn, tăng 0,2% so với cùng kỳ, trong đó trái cây các loại 406 ngàn tấn, tăng 0,2%.

Giá hầu hết các các sản phẩm chăn nuôi đều ổn định hoặc tăng nhẹ so với tháng trước; riêng giá heo hơi 5,3 triệu đồng/tạ, tăng 100 ngàn đồng so tháng trước tăng 2 triệu đồng so cùng kỳ nên người chăn nuôi yên tâm đầu tư tái đàn. Ước đến tháng 10/2018, đàn heo của tỉnh có 324.668 con, giảm 3,02% so cùng kỳ; đàn bò 91.227 con, tăng 9,62%; đàn gia cầm 9.187,7 ngàn con, tăng 4,85%.

Giá cá tra nguyên liệu tiếp tục tăng; giá cá điêu hồng ổn định so với tháng trước và tăng so với cùng kỳ và với giá này người nuôi có lãi khá. Toàn tỉnh hiện có 2.169 ha nuôi thả thủy sản, giảm 0,3% với cùng kỳ, trong đó nuôi cá tra 342,6 ha, tăng 1,24% và 1.467 lồng bè nuôi cá, tăng 164 chiếc; trong đó đang thả nuôi 1.009 chiếc, tăng 37 chiếc. Ước sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác 10 tháng 104.073 tấn, tăng 4,86% so với cùng kỳ; trong đó thủy sản nuôi trồng 98.558 tấn, tăng 5,06% (riêng sản lượng cá tra 66.770 tấn, tăng 7,16%).

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10/2018 tăng 2,53% so với tháng trước; lũy kế 10 tháng tăng 9,22% so với cùng kỳ, trong đó ngành khai khoáng giảm 13,36%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,36%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 5,54%; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 11,13%. Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 10/2018 ước tăng 5,84% so với tháng trước, lũy kế 10 tháng tăng 9,53% so cùng kỳ; chỉ số tồn kho tháng 10 tăng 4,63% so với tháng trước và tăng 35,34% so với cùng kỳ. Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp thời điểm 01/10/2018 tăng 0,35% so với cùng thời điểm năm trước.

Tổng vốn đầu tư phát triển khu vực nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện 296,9 tỷ đồng, tăng 9,53% so với tháng trước và tăng 32,24% so với cùng tháng năm trước; lũy kế 10 tháng 2.031,6 tỷ đồng, đạt 62,22% kế hoạch, tăng 19,61% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 3.877 tỷ đồng, tăng 0,95% so với tháng trước; lũy kế 10 tháng 37.986 tỷ đồng, tăng 12,34% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 99,3 ngàn lượt, giảm 2,21% so với tháng trước; lũy kế 10 tháng 961,8 ngàn lượt, tăng 9,08% so với cùng kỳ. Khách du lịch theo tour 10,8 ngàn lượt, giảm 0,9% so với tháng trước; lũy kế 10 tháng 107,2 ngàn lượt, tăng 13,42%, trong đó khách quốc tế 54,4 ngàn lượt, chiếm 50,7% và tăng 10,79% so với cùng kỳ.

Xuất khẩu 39,97 triệu USD, tăng 9,57% so với tháng trước; lũy kế 10 tháng 378,1 triệu USD, tăng 4,6% so cùng kỳ. Nhập khẩu 12,9 triệu USD, giảm 18,02% so với tháng trước, lũy kế 10 tháng 156,7 triệu USD, giảm 11,54% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 10 tháng ước thực hiện 5.005 tỷ đồng, đạt 86,74% dự toán năm, giảm 5,86% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách 10 tháng ước thực hiện được 6.096 tỷ đồng, đạt 72,97% dự toán năm và tăng 10,02% so với cùng kỳ; trong đó chi cho đầu tư phát triển 2.257 tỷ đồng, đạt 61,42% dự toán năm và tăng 9,79% so với cùng kỳ.

Số dư nguồn vốn huy động đến cuối tháng 10/2018 đạt 33.100 tỷ đồng, tăng 11,51% so với số đầu năm; dư nợ cho vay 24.200 tỷ đồng, tăng 6,78% so với số đầu năm. Nợ xấu 1.500 tỷ đồng, chiếm 6,2% trên tổng dư nợ cho vay, tăng 5,13 điểm phần trăm so với số đầu năm.

Nguyễn Nguyên

Các tin khác