Thứ Bảy, 23/03/2019 10:32:12 CH
Ngày 07/11/2018 16:50:31
Định mức sử dụng nguyên vật liệu cho các trạm cấp nước nông thôn
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt định mức sử dụng nguyên vật liệu cho các trạm cấp nước nông thôn trên địa bàn tỉnh đối với Phèn đơn (hay còn được gọi là phèn nhôm - Al2(SO4)3), PAC (là loại phèn nhôm tồn tại ở dạng cao phân tử - Poly Aluminium Chloride - [Al2(OH)nCl6-n]m), Clorin và lượng điện năng sử dụng.

Cụ thể, tùy thuộc vào chất lượng nguồn nước thô, các trạm cấp nước tiến hành điều chỉnh lượng nguyên liệu phù hợp, đảm bảo chất lượng nước cấp đạt theo tiêu chuẩn quy định mà lượng Phèn đơn được sử dụng là 67 g/m3, PAC dao động từ 35- 40 g/m3, Clorin dao động từ 6- 7 g/m3 và lượng điện năng sử dụng là 0,51 KW/m3 (Không thay đổi so với định mức được phê duyệt trước đây của UBND tỉnh).

Trên cơ sở định mức sản xuất nước sạch nông thôn đã được phê duyệt, Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan xác định giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn trình UBND tỉnh quyết định.

P.L – Nguồn QĐ số: 2385/QĐ-UBND

Các tin khác