Thứ Bảy, 23/03/2019 10:36:42 CH
Ngày 07/11/2018 16:42:35
Quy định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác và khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất
(Vinhlong.gov.vn) – Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt Danh mục vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất (NDĐ) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.


Trích: Bản đồ phân vùng cấm, hạn chế khai thác NDĐ tầng Holocen (qh)

Đối tượng phải đăng ký khai NDĐ là các công trình khai thác NDĐ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt quá 10m3/ngày đêm, giếng khoan khai thác NDĐ cho sinh hoạt hộ gia đình, cho các hoạt động văn hóa, tôn giáo, nghiên cứu khoa học nằm trong các khu vực phải đăng ký khai thác NDĐ và có chiều sâu lớn hơn 20m.


Trích: Bản đồ phân vùng đăng ký khai thác NDĐ tầng Holocen (qh)

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì công bố Danh mục vùng cấm, vùng hạn chế khai thác NDĐ; khu vực phải đăng ký khai thác NDĐ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trên các phương tiện truyền thông.

Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện Quyết định này cho cán bộ quản lý tài nguyên và môi trường cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng NDĐ trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân trong việc trám lấp các giếng khai thác không đúng quy định; các giếng hư hỏng, không sử dụng theo đúng quy trình kỹ thuật nhằm phòng tránh ô nhiễm nguồn NDĐ.

Thực hiện thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước trong khu vực phải đăng ký khai thác NDĐ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về tài nguyên nước.

Đồng thời, tiếp tục mở rộng mạng lưới quan trắc tại các khu vực phải đăng ký khai thác NDĐ đặc biệt khu vực gần các bãi rác tập trung, khu vực có nguy cơ xâm nhập mặn nhằm theo dõi, phát hiện kịp thời những diễn biến xấu về chất lượng nước làm cơ sở khoa học phục vụ điều chỉnh quy định khu vực phải đăng ký khai thác NDĐ để bảo vệ, phát triển bền vững tài nguyên NDĐ.

P.L – Nguồn QĐ số:2385/QĐ-UBND

Các tin khác