Thứ Bảy, 23/03/2019 10:33:38 CH
Ngày 07/11/2018 15:37:05
Triển khai thực hiện Chương trình sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 24/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Sức khoẻ là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội, là mục tiêu của phát triển bền vững đồng thời cũng là nhân tố quyết định để đạt được sự phát triển bền vững ở Việt Nam; Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đòi hỏi sự tham gia tích cực của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các ngành, trong đó ngành Y tế là nòng cốt.

Với mục tiêu xây dựng môi trường hỗ trợ, tăng cường năng lực cho mỗi người dân; thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe toàn diện để nâng cao sức khỏe tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người Việt Nam.

Chương trình được triển khai trên quy mô toàn quốc từ năm 2018 đến năm 2030. Từ năm 2031 trở đi, căn cứ thực trạng, nhu cầu và kết quả thực hiện của Chương trình đã triển khai để xác định mục tiêu và các lĩnh vực ưu tiên tiếp theo của Chương trình Sức khỏe Việt Nam.

Chương trình được áp dụng cho toàn dân, trong đó có nhóm đối tượng được ưu tiên xác định theo từng lĩnh vực cụ thể trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2030, Chương trình Sức khỏe Việt Nam tập trung vào 11 lĩnh vực chia làm 03 nhóm: Thứ nhất, nâng cao sức khỏe: bảo đảm dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động thể lực; Thứ hai, bảo vệ sức khỏe và phòng bệnh: chăm sóc sức khỏe trẻ em và học sinh, phòng chống tác hại của thuốc lá, phòng chống tác hại của rượu, bia, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; Thứ ba, chăm sóc sức khỏe ban đầu, kiểm soát bệnh tật: phát hiện sớm và quản lý một số bệnh không lây nhiễm, chăm sóc, quản lý sức khỏe người dân tại cộng đồng, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe người lao động.

Để thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đề ra 06 giải pháp thực hiện: Quản lý chỉ đạo, thực thi chính sách và phối hợp liên ngành; chuyên môn nghiệp vụ; truyền thông vận động xã hội; nguồn lực; hợp tác trong nước và quốc tế; theo dõi, giám sát và đánh giá.

N.N.H

Các tin khác