Thứ Ba, 20/08/2019 6:00:21 CH
Ngày 07/11/2018 15:38:51
Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu phường Đông Thuận
(Vinhlong.gov.vn) – Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh.

Cụ thể, xóa một đoạn đường giao thông, tại vị trí bên trái (nhìn vào từ đường dẫn cầu Cần Thơ) khu đất của Dự án nhà máy đóng hộp trái cây, rau củ quả sông Hậu, nhập phần diện tích đất công được điều chỉnh quy hoạch nêu trên vào khu đất Dự án nhà máy đóng hộp trái cây, rau củ quả sông Hậu, để đấu giá quyền sử dụng đất, theo quy định của pháp luật. Đồng thời, giữ nguyên đoạn đường giao thông quy hoạch tại vị trí bên phải (nhìn vào từ đường dẫn cầu Cần Thơ) khu đất của Dự án nhà máy đóng hộp trái cây, rau củ quả sông Hậu.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Xây dựng phối hợp với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh triển khai, thực hiện nội dung điều chỉnh cụ bộ quy hoạch được duyệt theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Chủ UBND thị xã Bình Minh triển khai các thủ tục về đất đai theo quy định. Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh chỉ đạo, công khai quy hoạch được điều chỉnh theo đúng quy định.

P.L - Nguồn QĐ số:2404/QĐ-UBND

Các tin khác