Thứ Năm, 21/03/2019 8:00:22 CH
Ngày 14/11/2018 09:53:36
Mang Thít: Trên 01 tỷ đồng xây dựng đường dal ấp Phước Trinh B, xã Bình Phước do Nhóm Việt kiều Mỹ hỗ trợ
(Vinhlong.gov.vn) – Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long đã vận động Nhóm Việt kiều Mỹ hỗ trợ kinh phí cho UBND xã Bình Phước thực hiện dự án xây dựng đường dal giao thông nông thôn ấp Phước Trinh B, với ước tổng mức đầu tư trên 1,1 tỷ đồng

Nhằm từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông nông thôn, đảm bảo phục vụ giao thông cho các phương tiện đi lại, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long đã vận động Nhóm Việt kiều Mỹ hỗ trợ kinh phí cho UBND xã Bình Phước thực hiện dự án xây dựng đường dal giao thông nông thôn ấp Phước Trinh B, với ước tổng mức đầu tư trên 1,1 tỷ đồng. Trong đó: Nhóm Việt kiều Mỹ hỗ trợ 500 triệu đồng, nhân dân trong xã đóng góp trên 96 triệu đồng; ngân sách tỉnh đối ứng trên 590 triệu đồng theo quy định.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long phối hợp với UBND xã Bình Phước và các ngành liên quan triển khai thực hiện dự án trong thời gian 2018-2019, tại xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long theo quy định hiện hành.

                   T-Kim

Các tin khác