Thứ Tư, 24/04/2019 7:53:19 CH
Ngày 16/11/2018 11:10:36
Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 15/11/2018, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018. Đến dự có ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh.

Có thể thấy, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo công tác phụ nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Quan điểm về bình đẳng giới đã được khẳng định và thể hiện trong các văn bản pháp quy của Nhà nước ta: “Công dân nữ và nam có quyền ngang nhau về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình” (Hiến pháp 1992)  

Trong những năm qua, nhiều chương trình, đề án được ban hành nhằm bảo đảm bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức liên quan và cộng đồng đối với bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ, như: Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2010 - 2020; Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020; đặc biệt là Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” với mục tiêu thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; người có nguy cơ bị bạo lực và nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, can thiệp và hỗ trợ kịp thời…


Ảnh: Các tập thể được khen thưởng thành tích tiêu biểu trong công tác Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018

Còn đối với tỉnh Vĩnh Long, công tác bình đẳng giới luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đặc biệt quan tâm và đã đạt được những kết quả quan trọng. Một số chỉ tiêu đạt nổi bật như: Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt 18,25% (chỉ tiêu 15% trở lên); Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đạt 50%; Tỷ lệ nữ đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021: Cấp tỉnh: 28%; cấp huyện: 19,93%; cấp xã: 21,04%.... Tuy nhiên, bên cạnh một số kết quả đạt được, tình trạng bạo lực gia đình hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra. Theo số liệu báo cáo của ngành chuyên môn, năm 2017, có 91 vụ bạo lực gia đình, gần 30 vụ xâm hại trẻ em gái; trong 9 tháng đầu năm năm 2018 có 45 vụ bạo lực gia đình và 20 vụ xâm hại trẻ em gái và đáng lo ngại hơn là một số vụ việc vẫn còn tìm ẩn trong đời sống người dân, chưa được phát hiện để có thể can thiệp kịp thời.


Ảnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long trao 50 suất học bổng cho các trẻ em gái

Ngày 15/11 đến 15/12 hàng năm đã được Thủ tướng Chính phủ ghi nhận là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động chiến dịch truyền thông, đẩy mạnh các hoạt động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực. Năm 2018, Tháng hành động với chủ đề “Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”, là năm thứ ba cả nước phát động hưởng ứng Tháng hành động, nhằm mục đích huy động sự tham gia một cách đồng bộ, mạnh mẽ của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng, đặc biệt là nam giới trong công tác phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Vì thế để Tháng hành động thực sự hiệu quả, thu hút sự quan tâm, tham gia của các cá nhân, cơ quan, tổ chức và xã hội thực hiện tốt các quy định pháp luật, chính sách về bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ và trẻ em, góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020”, ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể gắn với nhiệm vụ của địa phương, đơn vị chỉ đạo, tổ chức thực hiện những hoạt động trọng tâm như: Tiếp tục công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới với chủ đề, thông điệp và các hoạt động theo hướng dẫn của Trung ương, bằng nhiều hình thức phù hợp với địa phương, đơn vị.

Song song đó cũng vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nguồn lực để xây dựng, thực hiện các chương trình, dự án, mô hình tăng cường sự tham gia của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới trong những lĩnh vực, địa bàn có nguy cơ bất bình đẳng giới cao; huy động các nguồn lực hỗ trợ các nạn nhân của bạo lực, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời tăng cường công tác giám sát việc triển khai, thực hiện Tháng hành động; lồng ghép thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các văn bản pháp quy, chính sách của Nhà nước về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới ở các địa phương, đơn vị.

Bằng việc làm và trách nhiệm cụ thể đối với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cơ sở thực hiện tốt việc chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em và không để xảy ra vụ việc nào ở địa phương mình.

Dịp này, Ban chỉ đạo Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Vĩnh Long tặng giấy khen cho 20 tập thể và 32 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác Bình đẳng giới và và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018.

Nhằm động viên và khuyến khích trẻ em gái có hoàn cảnh đặc biệt vượt qua khó khăn, cố gắng vươn lên trong học tập. UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và Mobifone tỉnh Vĩnh Long cũng trao 70 suất học bổng cho các trẻ em gái có hoàn cảnh đặc biệt với tổng số tiền là 60 triệu đồng.

N.H

Các tin khác