Ngày 28/11/2018 08:58:03
Thông báo về việc niêm yết công khai kết quả xét tuyển viên chức Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long năm 2018
(Vinhlong.gov.vn) – Danh sách và kết quả xét tuyển của thí sinh tham dự xét tuyển viên chức Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan Văn phòng UBND tỉnh (địa chỉ: Số 88, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ: https://vpubnd.vinhlong.gov.vn ) trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả xét tuyển

Nội dung cụ thể, vui lòng xem file đính kèm.

Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long