Thứ Bảy, 24/08/2019 3:12:16 CH
Ngày 30/11/2018 09:49:23
Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thành Trung
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 28/11/2018, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Thành Trung (huyện Bình Tân) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đây là đơn vị đầu tiên được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trước khi triển khai đại hội MTTQ các cấp trong tỉnh.

Dự đại hội có đồng chí Lương Hoài Nhân- Phó Ban công tác phía Nam, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo huyện Bình Tân, sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban MTTQ huyện, thị, thành phố và 130 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong xã đã về dự đại hội.

Trong nhịệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thành Trung tập trung phát triển mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, luôn phát huy tinh thần năng động sáng tạo, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chung của xã. Kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; công tác giảm nghèo và các hoạt động an sinh xã hội đạt được nhiều kết quả. Kết quả vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân, nhà hảo tâm, nhân dân ở địa phương đóng góp quỹ “Vì người nghèo” hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu. Ngoài ra, Ban vận động còn vận động thực hiện chương trình an sinh xã hội như: giúp 2.840 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn… tạo động lực cho các hộ vươn lên thoát nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ còn 1,88%.


Ảnh: Ông Lương Hoài Nhân - Phó Ban công tác phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng Đại hội ảnh Bác Hồ

Bên cạnh những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đại hội đã rút ra những bài học, những tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ như: việc nắm bắt diễn biến, tâm tư, nguyện vọng, đời sống và kiến nghị giải quyết những vấn đề bức xúc của các tầng lớp nhân dân chưa sâu sát, kịp thời; công tác phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức thành viên đôi lúc thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ. Hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức thành viên chưa cao; chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận một số ấp còn hạn chế…

Phát huy những kết quả đã đạt được, Đại hội MTTQ Việt Nam xã Thành Trung đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2019 – 2024 với những chủ trương tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương, hướng mạnh về cơ sở để triển khai tốt các cuộc vận động. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để vượt qua những khó khăn, thử thách về kinh tế xã hội.


Ảnh: BCH nhiệm kỳ 2019- 2024 ra mắt Đại hội

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành MTTQ Việt Nam xã Thành Trung khoá IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 35 đại biểu, bầu 08 đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

 Phúc Hậu

Các tin khác