Ngày 30/11/2018 10:27:25
Thu hoạch gần 93% lúa Thu Đông
(Vinhlong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời tiết cuối mùa mưa, ảnh hưởng của dịch bệnh, mưa lớn, gió mạnh đến sản xuất nông nghiệp tương đối lớn nhưng do chủ động phòng trừ dịch bệnh và giảm nhẹ thiệt hại nên đã hạn chế được mức độ thiệt hại; năng suất lúa Thu Đông cao hơn so với cùng kỳ; cây màu xuống giống tăng; nhiều loại rau màu, trái cây, sản phẩm chăn nuôi và thủy sản đã được tiêu thụ tốt.

Đã thu hoạch 48.057,6 ha lúa thu đông, chiếm 92,72% diện tích gieo trồng với năng suất 5,34 tấn/ha, ước năng suất cả vụ đạt 5,34 tấn/ha, tăng 3,55%; sản lượng thu hoạch 276,6 ngàn tấn, giảm 1,66% so với cùng vụ năm trước. Sơ bộ qua 3 vụ sản xuất, diện tích gieo trồng lúa cả năm 161.855 ha, năng suất 5,99 tấn/ha, sản lượng 969 ngàn tấn; so với năm 2017, diện tích gieo trồng giảm 4,45%, năng suất tăng 7,61%, sản lượng tăng 2,82%. Lúa đông xuân 2018 - 2019 đã xuống giống được 9.902 ha, giảm 2.561 ha so với cùng kỳ. Ước trong tháng 11/2018 gieo trồng 3.602 ha rau màu, tăng 5,79% so cùng kỳ; sơ bộ qua 3 vụ sản xuất, diện tích gieo trồng cây màu cả năm đạt 57.672 ha, tăng 6,25% so với năm 2017.

Các loại dịch hại bị nhiễm với mật số thấp và được phòng trị kịp thời nên các vườn cây ăn trái vẫn tiếp tục phát triển khá. Diện tích cây nhãn đang bị bệnh chổi rồng hiện chỉ còn 2.719 ha, giảm 1.426 ha so với cùng kỳ và 6.852 ha cây lâu năm bị nhiễm các loại dịch hại khác. Ước đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 56.377 ha cây lâu năm, tăng 3,65% so với năm trước; trong đó cây ăn quả 46.464 ha, tăng 4,27%; sản lượng thu hoạch 590,4 ngàn tấn, tăng 6,63% so với năm 2017; trong đó cây ăn quả 462,6 ngàn tấn, tăng 7,32%.

Trong tháng trên địa bàn xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân phát sinh 01 ổ dịch cúm gia cầm với tổng đàn 1.517 con vịt; ngành chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy toàn bộ đàn vịt, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định; đến nay, ổ dịch đã qua 21 ngày và không có dấu hiệu lây lan trên diện rộng. Phần lớn giá các sản phẩm chăn nuôi đều ổn định so với tháng trước, trong đó giá heo hơi vẫn ở mức 5,3 triệu đồng/tạ. Theo kết quả điều tra chăn nuôi thời điểm 01/10/2018, đàn bò của tỉnh có 92.881 con; đàn heo 345,2 ngàn con; đàn gà 5,29 triệu con; đàn vịt 3,03 triệu con; so với thời điểm 01/4/2018, đàn bò giảm  0,21%; đàn heo tăng 13,91%; đàn gà tăng 9,33%; đàn vịt tăng 2,68%; so với cùng thời điểm năm trước, đàn bò giảm 1,69%; đàn heo tăng 3,31%; đàn gà tăng 5,15%; đàn vịt tăng 2,87%.

Toàn tỉnh hiện có 2.172 ha diện tích nuôi thả thủy sản, giảm 0,09% so với cùng kỳ, trong đó diện tích nuôi cá tra công nghiệp 344,8 ha, tăng 1,06% và 1.512 lồng bè nuôi cá với tổng thể tích 326.913 m3, tăng 200 chiếc và tổng thể tích lồng bè tăng 34.710 m3 so với cùng kỳ; trong đó hiện đang thả nuôi 1.087 chiếc với tổng thể tích 238.414 m3, tăng 79 chiếc và tổng thể tích lồng bè đang nuôi tăng 7.301 m3. Ước sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác 11 tháng đạt 115.558 tấn, tăng 5,58% so với cùng kỳ; trong đó thủy sản nuôi trồng 109.463 tấn, tăng 5,7%. Ước cả năm 2018, sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác đạt 123.278,5 tấn, tăng 5,07% so với năm 2017; trong đó thủy sản nuôi trồng đạt 116.467,1 tấn, tăng 5,15%. Riêng sản lượng cá tra công nghiệp đạt 85.150,3 tấn, tăng 8,52% so với năm trước.

Nguyễn Nguyên