Thứ Hai, 22/07/2019 6:06:21 CH
Ngày 30/11/2018 10:52:47
Quy định quy mô diện tích các vùng sản xuất tập trung đủ điều kiện áp dụng VietGAP
(Vinhlong.gov.vn) - Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản và các Thông tư hướng dẫn của các bộ; ngày 02/11/2018, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 2391/QĐ-UBND Về việc quy định quy mô diện tích các vùng sản xuất tập trung đủ điều kiện áp dụng VietGAP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, quy định quy mô diện tích cây trồng, vật nuôi, thủy sản được hỗ trợ:

Lĩnh vực trồng trọt: Trồng lúa, diện tích từ 50 ha trở lên; trồng rau, khoai lang, diện tích từ 20 ha trở lên; trồng cây ăn quả, diện tích từ 30 ha trở lên

Lĩnh vực chăn nuôi: Nuôi heo (Tổng đàn ổn định trong 12 tháng gần nhất), quy mô đàn từ 250 heo thịt hoặc 100 heo cái giống hoặc 200 heo thịt và 50 heo cái giống trở lên; nuôi gia cầm, thủy cầm (Tổng đàn ổn định trong 12 tháng gần nhất), quy mô đàn từ 5.000 con trở lên; nuôi bò sữa, bò thịt (Tổng đàn ổn định trong 12 tháng gần nhất), quy mô đàn từ 50 con trở lên.

Lĩnh vực thủy sản: Nuôi cá tra, diện tích mặt nước ao nuôi từ 03 ha trở lên; nuôi cá rô phi (trong lồng, bè), thể tích lồng, bè đạt 5.000m3 trở lên

Trường hợp người sản xuất có quy mô nhỏ lẻ có thể tổ chức liên kết lại thành hợp tác xã, tổ hợp tác để sản xuất nhằm đảm bảo quy mô tối thiểu theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này và trên cơ sở quy mô diện tích các loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản được quy định tại Quyết định này, triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ có liên quan cho người sản xuất đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Nguyên

Các tin khác