Thứ Hai, 22/07/2019 6:05:28 CH
Ngày 03/12/2018 16:43:01
Chương trình phát triển “Mỗi xã một sản phẩm”
(Vinhlong.gov.vn) - Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 (OCOP); Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định phê duyệt Đề án Chương trình phát triển “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2018 - 2020”

Mục tiêu của Đề án nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy chuyên trách OCOP từ tỉnh đến huyện, xã: Ban hành chính sách riêng cho chương trình; Xây dựng quy chế quản lý tem nhãn mác OCOP, chế độ thanh tra, kiểm tra chất lượng sản phẩm OCOP; Hoàn thiện chu trình OCOP thường niên…trên cơ sở cụ thể hóa các hướng dẫn của Trung ương để thực hiện Đề án OCOP tính hiệu quả.

Phát triển sản phẩm: Tiêu chuẩn hóa ít nhất 35 sản phẩm, du lịch nông thôn hiện có của các doanh nghiệp và hợp tác xã; Phát triển mới ít nhất 15 sản phẩm (10 sản phẩm 5 sao, có thể xuất khẩu và 5 sản phẩm chuyên nghiệp); Phát triển ít nhất 05 làng (xã) văn hóa du lịch đạt tiêu chuẩn làng du lịch từ 03 trở lên.

Phạm vi thực hiện là các xã, phường trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn từ năm 2018-2020 với đối tượng nghiên cứu là sản phẩm hàng hoá và sản phẩm du lịch có nguồn gốc từ địa phương, đặc biệt là những sản phẩm đặc sản, trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh về điều kiện sinh thái, tri thức và công nghệ địa phương. Thực phẩm gồm: cơm sấy, nui chiên, bánh xếp, kẹo, nem chả, bánh tráng, tàu hủ ky, cam, bưởi, khoai lang... Đồ uống gồm: rượu, đá me, tắc xí muội… Hàng thủ công mỹ nghệ - gạch gốm: Hàng thủ công mỹ nghệ từ cây lác, Chiếu lác, Gốm mỹ nghệ xuất khẩu...

Chủ thể thực hiện gồm Các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ gia đình có đăng ký sản xuất kinh doanh.

Các giải pháp thực hiện Đề án, bao gồm: công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về Đề án OCOP tỉnh Vĩnh Long; xây dựng bộ máy, hệ thống quản lý thực hiện Đề án OCOP tỉnh Vĩnh Long; đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực; khoa học và công nghệ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; công tác xúc tiến thương mại và xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho sản phẩm OCOP tỉnh Vĩnh Long.

Dự kiến kinh phí xây dựng Đề án 6.397,22 triệu đồng (chưa bao gồm nguồn vốn đầu tư cho 7 dự án thành phần), trong đó: Nguồn vốn ngân sách 2.893,22 triệu đồng (Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 – 2020 là 2.063, triệu đồng và ngân sách tỉnh từ Chương trình khoa học công nghệ 237,48 triệu đồng, từ lồng ghép 592,2 triệu đồng; nguồn vốn khác 3.504 triệu đồng, bao gồm: vốn của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất tự huy động, nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng…

Nguyễn Nguyên- Nguồn QĐ số:2512/QĐ-UBND 

Các tin khác