Thứ Tư, 24/07/2019 2:35:09 CH
Ngày 09/12/2018 22:20:15
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ Dân số - Kế hoạch hoá gia đình cho vị thành niên/thanh niên” giai đoạn 2018-2020
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 04/2/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ) cho vị thành niên/thanh niên” giai đoạn 2018-2020

Trong Thực tế cộng đồng còn những quan điểm dè dặt về phương diện tình dục, hành vi tình dục (T.D) của con người và nhất là của vị thành niên. Giáo dục giới tính, T.D và tiếp cận các dịch vụ về sức khỏe tình dục còn hạn chế. Hậu quả của việc thiếu kiến thức, thông tin và dịch vụ đã dẫn đến sự gia tăng của các trường hợp mang thai ngoài ý muốn, phá thai không an toàn, các bệnh lây truyền qua đường T.D bao gồm cả HIV, bạo lực T.D và phân biệt đối xử. Ở Việt Nam, tỷ lệ phá thai và hút điều hoà kinh nguyệt của phụ nữ 15-49 tuổi trên toàn quốc giảm từ 1,3% (2001) xuống 0,8% (2010), nhưng tỷ lệ nạo phá thai của Việt Nam vẫn cao. Điều đáng chú ý là tỷ lệ phá thai ở nhóm tuổi từ 15-24 tuổi khá cao. Với lứa tuổi vị thành niên thì phá thai là một trong nguy cơ dẫn đến vô sinh ở tuổi trưởng thành.

Để đáp ứng nhu cầu kế hoạch hoá gia đình của vị thành niên/thanh niên (VTN/TN), góp phần giảm tình trạng mang thai ngoài ý muốn và nâng cao chất lượng dân số, nhằm thực hiện thành công Chiến lược Dân số-Sức khoẻ sinh sản Việt Nam, giai đoạn 2011-2020. Ngày 04/2/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ Dân số - Kế hoạch hoá gia đình cho vị thành niên/thanh niên” giai đoạn 2018-2020.

Theo đó kế hoạch sẽ đề ra 03 mục tiêu chủ yếu:

Mục tiêu thứ nhất đó là môi trường gia đình, xã hội thân thiện đối với VTN/TN được cải thiện: 80% cấp uỷ Đảng, chính quyền có văn bản chỉ đạo tạo môi trường xã hội thân thiện, ủng hộ VTN/TN; 50% cha, mẹ có con trong tuổi VTN/TN ủng hộ, hướng dẫn, hỗ trợ con em chủ động tìm hiểu thông tin, kiến thức và tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ DS-KHHGĐ.  

Mục tiêu thứ hai đó là Kiến thức, thái độ và kỹ năng thực hành của VTN/TN về DS-KHHGĐ được nâng lên: 75% VTN/TN hiểu biết cơ bản về một số vấn đề DS-KHHGĐ như các biện pháp tránh thai, tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết, tư vấn và khám sức khoẻ tiền hôn nhân….

Mục tiêu thứ ba là tăng cường cung cấp dịch vụ DS-KHHGĐ cho VTN/TN: Giảm nhu cầu kế hoạch hoá gia đình chưa được đáp ứng của VTN/TN xuống còn 15% vào năm 2020; Giảm 30% số VTN/TN có thai ngoài ý muốn vào năm 2020 so với  năm 2016; Tăng tỷ lệ điểm cung cấp dịch vụ DS-KHHGĐ thân thiện với VTN/TN lên 25% tại địa bàn triển khai vào năm 2020 so với thời điểm hiện nay.

Đối tượng tham gia là cơ quan dân số, y tế; cán bộ dân số, y tế; các cấp Ủy Đảng, Chính quyền và Ban, ngành, đoàn thể; gia đình, nhà trường, cộng đồng, xã hội được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh; Căn cứ vào tình hình thực tế, địa bàn có cụm công nghiệp, khu công nghiệp tập trung được chọn thực hiện kế hoạch; 20% Trường phổ thông cơ sở (lớp 6- lớp 9); 30% Trường phổ thông trung học; 70% Trường dạy nghề; 50% Trường Đại học đóng trên địa bàn tỉnh (2017-2018).

Kế hoạch được triển khai theo hai giai đoạn:

Giai đoạn 2017-2018: Xây dựng và phê duyệt kế hoạch; hội thảo cung cấp thông tin cho lãnh đạo, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội; xây dựng kế hoạch hoạt động truyền thông lồng ghép vào truyền thông chung, các hoạt động cung cấp dịch vụ được lồng ghép vào cung cấp dịch vụ chung; khảo sát, thu thập thông tin đầu vào; tổ chức tập huấn đào tạo bồi dưỡng trang bị kiến thức, kỹ năng; cung cấp dịch vụ; xây dựng mô hình…

Giai đoạn 2018-2020: Tiếp tục triển khai các hoạt động của năm 2018, duy trì các hoạt động của mô hình, tổng kết đánh giá kế hoạch.

N.N.H


Các tin khác