Thứ Sáu, 20/09/2019 4:57:28 SA
Ngày 09/12/2018 20:49:29
Lễ ra mắt Qũy Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 06/12/2018, tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ ra mắt hoạt động của Qũy Hỗ trợ phát triển hợp tác xã (HTX) tỉnh Vĩnh Long. Đến dự có ông Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Hoàng Tựu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Qũy; ông Lưu Thành Công- Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long

Qũy Hỗ trợ phát triển HTX Vĩnh Long là tổ chức tài chính Nhà nước, có tư cách pháp nhân, vốn điều lệ, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Qũy hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn vốn và tự bù đắp chi phí hoạt động với vốn điều lệ ban đầu là 7 tỷ đồng. Các hoạt động của Qũy bao gồm cho vay đầu tư; nhận ủy thác và ủy thác; huy động, tiếp nhận các nguồn tài chính trong và ngoài nước để cho vay hỗ trợ phát triển HTX theo quy định của pháp luật.


Ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Hoàng Tựu trao Quyết định bổ nhiệm Ban giám đốc Qũy Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long

Theo khảo sát của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, hầu hết các HTX đều đang rất “khát vốn” để phục vụ cho phát triển sản xuất, kinh doanh. Việc tự thu xếp vốn tại các HTX còn rất thấp, phổ biến ở dưới mức 20%. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất kỹ thuật nghèo nàn, kinh doanh đạt hiệu quả chưa cao, lợi nhuận thấp, chưa mang lại nhiều lợi ích cho thành viên. Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên chủ yếu là do các HTX thiếu vốn, không có tài sản thế chấp nên khó tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ở các ngân hàng thương mại…

Vì thế,việc thành lập Qũy nhằm mục tiêu hỗ trợ HTX vay vốn với lãi suất ưu đãi từ chính sách hỗ trợ tín dụng của Nhà nước sẽ đáp ứng được nhu cầu vốn và tạo điều kiện, cơ hội cho HTX, nhất là các HTX nông nghiệp, thủy sản có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh, mở rộng ngành nghề, đổi mới trang thiết bị hướng tới sản xuất hàng hóa tốt hơn để hòa nhập với cơ chế thị trường, tạo việc làm ổn định, nâng cao mức thu nhập cho thành viên, người lao động…từng bước giúp các HTX vươn lên và có đóng góp nhiều hơn vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và góp phần tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho kinh tế hộ và xây dựng nông thôn mới


Ảnh: Ông Trần Hoàng Tựu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Qũy Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý Ban giám đốc Qũy nên nghiên cứu và đề ra các điều kiện để được hỗ trợ như: phải có phương án sản xuất kinh doanh khả thi; có sự đồng thuận vay vốn giữa Ban giám đốc và thành viên của HTX; trong công tác thẩm định cần công tâm, khách quan để nguồn vốn sử dụng mang lại hiệu quả cao; quan tâm đầu tư cho các HTX điểm để nhân rộng…


Ảnh: Ký hợp đồng ủy thác với Qũy đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long- đơn vị nhận ủy thác

Để hoạt động của Qũy Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Vĩnh Long hiệu quả, đi vào thực tế cuộc sống, ông Trần Hoàng Tựu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Qũy Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long cũng đề nghị Ban Giám đốc Qũy cần quan tâm, thực hiện tốt một số nội dung như: tiếp tục tham mưu cho cấp có thẩm quyền điều chỉnh các quy chế, quy định đảm bảo đồng bộ và thống nhất sau khi Trung ương ban hành Nghị định đối với hoạt động của Qũy; liên kết chặt chẽ với Qũy Trung ương và các địa phương để tăng cường học hỏi kinh nghiệm, mô hình mới, hạn chế được những rủi ro; không bỏ “bỏ sót” các đối tượng khách hàng, đảm bảo tiếp cận thông tin, tiếp cận nguồn vốn công bằng giữa các HTX; tăng cường công tác thực tế, tiếp cận hoạt động kinh doanh của các HTX để hiểu rõ hơn về nguyện vọng và mô hình sản xuất kinh doanh, từ đó có những giải pháp thiết thực hỗ trợ HTX tiếp cận, sử dụng và hoàn trả vốn vay; việc hỗ trợ vốn phải đúng đối tượng, đúng mục đích và có biện pháp linh hoạt để thu hồi vốn vay, đảm bảo vừa bảo toàn vốn nhà nước vừa tạo điều kiện tốt nhất cho HTX phát triển. Đồng thời, ông cũng đề nghị các HTX cần có trách nhiệm trong việc hoàn trả vốn vay để không những sử dụng hiệu quả đòn bẩy tài chính mà còn giúp Qũy bảo toàn được nguồn vốn để tiếp tục hỗ trợ các HTX khác đang gặp khó khăn.

N.H

Các tin khác