Thứ Bảy, 24/08/2019 3:12:26 CH
Ngày 09/12/2018 22:25:22
Tuyên truyền rộng rãi những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 07/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản triển khai việc thực hiện Kế hoạch số 150-KH/TU ngày 13/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số150-KH/TU ngày 13/11/2018  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về "xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên" năm 2018, nhằm đề tổ chức tuyên truyền rộng rãi những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng chương trình văn nghệ phục vụ hội nghị gặp mặt biểu dương, khen thưởng. Dự trù kinh phí trang trí, cổ động cho hội nghị gặp mặt biểu dương, khen thưởng cấp tỉnh;

Giao Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, xây dựng chương trình, nội dung, phóng sự, phim tài liệu, tư liệu....về những tập thể, các nhân xuất sắc để tuyên truyền trước, trong và sau hội nghị gặp mặt;

Báo Vĩnh Long xây dựng chuyên mục, viết bài giới thiệu, tuyên truyền về những mô hình, điển hình, tấm gương tiêu biểu, xuất sắc; tuyên truyền đậm nét   trước, trong và sau hội nghị gặp mặt biểu dương, khen thưởng nhằm tạo sức lan tỏa, cổ vũ, động viên việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về "xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của can bộ, đảng viên";

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh chọn những tác phẩm hay, những hình ảnh, tư liệu tốt để trưng bày với tiêu chí người thật, việc thật tại hội nghị và đăng tải trên Tạp chí Văn nghệ Cửu Long để tuyên truyền.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo Trường trực Tỉnh ủy (Ban Tuyên giáo) và UBND tỉnh để có chỉ đạo cụ thể.

          N.H.N- Nguồn CV số:4549/UBND-NC


Các tin khác