Thứ Ba, 20/08/2019 5:55:05 CH
Ngày 12/12/2018 06:23:50
Bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh và Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016-2021
(Vinhlong.gov.vn) – Tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa IX, các đại biểu đã tiến hành miễn nhiệm và bầu cử bổ sung các chức danh Ủy viên UBND tỉnh và Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Theo đó, các đại biểu đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng ban chuyên trách- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Tùng. Đồng thời miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Trần Công Hiếu- nguyên Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long; ông Trần Văn Út- nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long (lý do được Tỉnh ủy phân công nhận nhiệm vụ mới); ông Roản Ngọc Chiến- nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long (lý do nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội). 

Ảnh: Ông Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được tín nhiệm giữ các chức danh Ủy viên UBND tỉnh và Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Bên cạnh đó, đại biểu HĐND cũng tiến hành bỏ phiếu kín bầu bổ sung các chức danh Ủy viên UBND tỉnh và Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016-2021.

Có 45/45 phiếu, đạt 100% tổng số đại biểu HĐND có mặt thống nhất cho ông Lê Văn Phúc-  nguyên Chủ tịch UBND huyện Bình Tân giữ chức Phó Trưởng ban chuyên trách- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Vĩnh Long; bổ sung vào Thành viên UBND tỉnh đối với các ông Trần Văn Hên- Giám đốc Sở Nội vụ và ông Nguyễn Văn Tùng- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

N.H


Các tin khác