Thứ Bảy, 24/08/2019 3:11:02 CH
Ngày 14/12/2018 09:15:30
Bế mạc kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021
(Vinhlong.gov.vn) - Sau 3 ngày rưỡi làm việc, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 10 của HĐND tỉnh khóa IX đã hoàn thành chương trình kỳ họp. 100% đại biểu biểu quyết thống nhất thông qua 23 Nghị quyết

Với khối lượng công việc rất lớn và nhiều nội dung quan trọng HĐND tỉnh tập trung thảo luận, xem xét 16 báo cáo, 23 Tờ trình ban hành Nghị quyết. HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, sự đồng thuận của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân thực hiện đạt và vượt 26/26 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội năm 2018.

Song, HĐND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại trong một số ngành, lĩnh vực; phân tích nguyên nhân của mặt được và chưa được; dự báo những, thách thức khó khăn, đòi hỏi các cấp, các ngành chỉ đạo quyết liệt hơn nữa thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019.


Ảnh: Các đại biểu biểu quyết thống nhất thông qua 23 dự thảo Nghị quyết

Với tinh thần cải tiến mạnh mẽ phương pháp tổ chức kỳ họp đi vào chiều sâu, hiệu quả, Chủ tọa kỳ họp đã sắp xếp, bố trí các phiên họp hợp lý, linh hoạt và điều hành đúng với chương trình đề ra. Trong điều hành, luôn tạo không khí dân chủ, thẳng thắn để phát huy tối đa trí tuệ của đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với 8 thủ trưởng ngành, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Nhìn chung, phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, trên tinh thần xây dựng, đã làm rõ trách nhiệm của người được chất vấn, đồng thời cho thấy vai trò của đại biểu HĐND được phát huy.

Chủ tịch, các PChủ tịch UBND tỉnh và Thủ trưởng các ngành đã giải trình khá cụ thể, làm rõ vấn đề và đưa ra các giải pháp thực hiện,… cơ bản nhận được sự đồng tình của đại biểu HĐND tỉnh.

Chủ tọa kỳ họp cũng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, thủ trưởng các ngành thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn và những lời hứa trước cử tri. Đối với HĐND tỉnh thì cần tăng cường giám sát và vận động, tuyên truyền để Nhân dân trong tỉnh hưởng ứng tích cực chủ trương của Đảng, Nhà nước và Nghị quyết HĐND tỉnh.

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh cũng tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 vị được HĐND bầu với kết quả rất tốt, trong đó đa số các vị có phiếu tín nhiệm cao và tín nhiệm chiếm tỉ lệ cao; chỉ có 4/27 trường hợp có phiếu tín nhiệm thấp, nhưng không có trường hợp phải thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm.

Với tinh thần trách nhiệm cao, HĐND đã thống nhất cao biểu quyết thông qua 23 nghị quyết. Đây là những Nghị quyết rất quan trọng nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tác động lớn đến đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân. HĐND tỉnh giao cho Thường trực, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.


Ảnh: Ông Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm xây dựng chương trình, kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết và chuẩn bị tốt cho nội dung chương trình kỳ họp tiếp theo

Ông cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tiếp tục cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiếp xúc cử tri để các cuộc tiếp xúc đạt hiệu quả cao nhất. Tăng cường vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc đối với các Nghị quyết của HĐND đã ban hành và sắp ban hành.

Ông đề nghị các đại biểu HĐND kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, đồng thời giám sát chặt chẽ việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, vận động cử tri chấp hành thực hiện tốt pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành.

N.H

 

Các tin khác