Thứ Hai, 22/07/2019 6:04:14 CH
Ngày 25/12/2018 15:48:18
Thêm 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 17/12/2018, ông Trần Hoàng Tựu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016- 2020 chủ trì cuộc họp thảo luận, bỏ phiếu xét công nhận các xã điểm NTM 2018 đạt chuẩn NTM

Qua thảo luận và giải trình của các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM thì các thành viên Hội đồng thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả 100% thống nhất 03 xã: Xuân Hiệp (huyện Trà Ôn); Tân An Hội (huyện Mang Thít); Trung Ngãi (huyện Vũng Liêm) đạt chuẩn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét quyết định công nhận.

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh thẩm định xã NTM thì đến cuối năm 2018, có thêm 03 xã Xuân Hiệp (huyện Trà Ôn); Tân An Hội (huyện Mang Thít); Trung Ngãi (huyện Vũng Liêm) được thẩm định đều đạt 19/19 tiêu chí. Điểm nổi bật của các xã điểm NTM năm 2018 là có từ 9- 11 tiêu chí có các chỉ tiêu đạt vượt so quy định

Theo đó, 19/19 tiêu chí NTM của xã Xuân Hiệp đều được các sở ngành thẩm định và công nhận đạt. Trong đó, 10 tiêu chí có chỉ tiêu đạt và vượt so quy định của Bộ tiêu chí Quốc gia như: tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,96% (quy định từ 4% trở xuống), tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học vượt 3,58%, số ấp đạt văn hóa vượt 30%, tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch vượt 33,14%...

Xã Tân An Hội có 11 tiêu chí có chỉ tiêu đạt vượt so quy định, cụ thể: tỷ lệ km đường liên ấp đạt tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn vượt 14,86%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,73% thấp hơn quy định 3,27%, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch  vượt 19%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục trung học vượt 20%, số ấp văn hóa vượt 30%...

Xã Trung Ngãi có 9 tiêu chí có chỉ tiêu đạt vượt so với quy định, điển hình như: giao thông liên ấp sau khi hoàn thành vượt 21,6%; tỷ lệ sử dụng điện vượt 1,64%; tỷ lệ trường học đạt chuẩn trên địa bàn xã vượt 30%; tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn trên địa bàn xã vượt 13,9%; tỷ lệ hộ nghèo của xã thấp hơn quy định là 0,35%; tỷ lệ lao động có việc làm của xã vượt 6,58%; tỷ lệ ấp đạt văn hóa của xã vượt 30%; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch của xã vượt 18,4%; tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm và bể chứa sinh hoạt đều đạt vượt trên 70%...

 

Ảnh: Ông Trần Hoàng Tựu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM phát biểu chỉ đạo tại buổi họp

Phát biểu tại buổi họp, ông Trần Hoàng Tựu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM lưu ý với BCĐ xây dựng NTM huyện và xã  cần tiếp tục quan tâm nâng chất các tiêu chí còn đạt thấp; có các giải pháp nâng cao đời sống người dân nông thôn; chú trọng tôn tạo cảnh quan môi trường sáng- xanh- sạch- đẹp, quan tâm bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; có các giải pháp để đảm bảo an toàn trật tự xã hội, bảo vệ bình yên nông thôn; quan tâm giải quyết việc làm thường xuyên, xuất khẩu lao động, chuyển đổi cây trồng và phát triển dịch vụ để nâng cao thu nhập; về tổ chức sản xuất cần tính toán sao cho có hiệu quả, quan tâm chỉ đạo mặt hàng chủ lực, phát triển chuỗi giá trị để ổn định đầu ra, đảm bảo an toàn, chất lượng…

N.H

Các tin khác