Chủ Nhật, 16/06/2019 6:58:33 SA
Ngày 01/01/2019 21:58:21
Kinh tế Vĩnh Long năm 2018: Có 26/26 chỉ tiêu đạt và vượt
(Vinhlong.gov.vn) – Năm 2018, tỉnh Vĩnh Long có 26/26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt và vượt Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra - Là năm đạt cao nhất từ đầu nhiệm kỳ.

Theo đó, các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 cơ bản được hoàn thành đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Ước cuối năm có 26/26 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó có 11 chỉ tiêu đạt kế hoạch; 15 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Kinh tế trong tỉnh năm 2018 có sự phục hồi mạnh và đạt tốc độ tăng trưởng khả quan.Các khu vực kinh tế đều có tốc độ tăng khá so với cùng kỳ, trong đó nông nghiệp phục hồi đạt mức tăng trưởng khá, công nghiệp tiếp tục phát triển, thương mại, dịch vụ tiếp tục khởi sắc.

Đề án cơ cấu lại nông nghiệp tiếp tục phát huy hiệu quả, sản xuất nông nghiệp đạt nhiều thuận lợi. Năng suất, sản lượng lúa, màu, cây ăn trái đều tăng so với cùng kỳ.Giá tiêu thụ nhiều mặt hàng nông sản ở mức cao, người sản xuất có lãi. Công tác phòng chống xâm nhập mặn được chủ động góp phần giảm thiệt hại trong sản xuất của người dân.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 32.948 tỷ đồng, tăng 6,17% so với năm 2017, vượt 0,67% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp - thủy sản tăng 3,16%, vượt 1,84%; chỉ số sản xuất sản xuất công nghiệp tăng 9,51%; giá trị các ngành dịch vụ tăng 7,0%, vượt 1,6% so với kế hoạch .

Sản xuất nông nghiệp từng bước phục hồi và tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp - thủy sản ước đạt 10.593,2 tỷ đồng, tăng 3,16% so với cùng kỳ năm 2017.

Tỉnh có 01 đơn vị cấp huyện (thị xã Bình Minh) được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và có 39 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ước đến cuối năm, toàn tỉnh có 45 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 6 xã so với năm trước, hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.

Chỉ số sản xuất ngành toàn công nghiệp (IIP) tiếp tục có sự tăng trưởng khá, với mức tăng 9,51% so với cùng kỳ; trong đó, nhiều ngành công nghiệp tiếp tục trên đà phục hồi và phát triển khá tích cực, có mức sản xuất tăng cao so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 45.660 tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm 2017. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 464,8 triệu USD, tăng 10,47% so với năm 2017 vượt 10,6% so với kế hoạch

Tổng lượng khách du lịch đến tỉnh đạt 1.300.000 lượt người, tăng 8% so với năm 2017; trong đó, khách quốc tế đạt 210.000 lượt; doanh thu ngành du lịch ước đạt 340 tỷ đồng, tăng 8,2% so với năm 2017.

Thu hút đầu tư đạt được kết quả đáng khích lệ, huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng được tập trung. Tổng vốn đầu tư phát toàn xã hội đạt 13.007 tỷ đồng, tăng 5,12% so với cùng kỳ. Thu - chi ngân sách nhà nước đạt kết quả khá tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 6.036,23 tỷ đồng, đạt 104,61% dự toán, vượt 4,6%.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều trên toàn tỉnh ước cuối năm 2018 còn 2,71%, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1%, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Tỷ lệ hộ nông thôn sử dụng nước sạch vượt 2% kế hoạch đề ra. 

Những nỗ lực trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục mang lại những kết quả khá tích cực. Công tác xúc tiến đầu tư, thương mại được đổi mới, chủ động và quy mô ngày càng lớn hơn.Thu hút được các dự án lớn với số vốn đăng ký lớn gấp đôi so với năm trước. Công tác đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được thực hiện định kỳ; những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được các cấp các ngành quan tâm giải quyết thấu đáo và kịp thời.

Đời sống xã hội tiếp tục có nhiều khởi sắc.Các chính sách bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội được duy trì và thực hiện đầy đủ.Công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm đạt nhiều kết quả nổi trội, trong đó xuất khẩu lao động tiếp tục đạt chỉ tiêu cao. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được quan tâm đầu tư mới, đảm bảo yêu cầu khám và điều trị cho người dân. Chất lượng giáo dục khá ổn định và được nâng cao.Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia vượt chỉ tiêu kế hoạch.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục có sự quan tâm và triển khai đồng bộ hơn.Cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực đất đai, thuế, bảo hiểm xã hội, đăng ký thành lập doanh nghiệp đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tiếp tục được quan tâm thực hiện nghiêm túc.

An ninh chính trị trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững ổn định, không xảy ra các tình huống phức tạp về an ninh trật tự.Tình hình tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả 03 tiêu chí.

Nhiều Hội nghị, hội thảo, hội thao với quy mô lớn được tổ chức thành công, cùng với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi, trang trọng đã góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của địa phương trong quan hệ trong nước và quốc tế; đồng thời làm tăng niềm tin, tạo sự đồng thuận và không khí phấn khởi cho người dân.

Đạt được những kết quả nổi bật trên là nhờ sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và Nhân dân trong tỉnh. Đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; sự giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long; sự định hướng và thể chế hóa của HĐND tỉnh; sự điều hành quản lý năng động, linh hoạt của UBND tỉnh; cùng với tinh thần quyết tâm của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, cộng đồng các doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo và các tầng lớp nhân dân đã góp phần thực hiện đạt những kết quả quan trọng trong năm 2018.

N.H

Các tin khác