Thứ Bảy, 24/08/2019 3:04:57 CH
Ngày 24/12/2018 15:02:35
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long năm 2018
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 21/12/2018, Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) Văn phòng năm 2018. Ông Đặng Văn Lượng- Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thành viên UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Năm 2018, với sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh cùng với sự quyết tâm cao, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và sự nỗ lực của CBCCVC Văn phòng UBND đã góp phần thúc đẩy thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện tốt từ đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của CBCCVC. Qua đó, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, công tác chuyên môn kịp thời, nề nếp đạt kế hoạch

Theo đó, năm qua, Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng, hiệu quả xử lý ban hành văn bản tham mưu phục vụ UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh trên tất cả các lĩnh vực với hơn 9.900 văn bản, hồ sơ được giải quyết kịp thời, đúng thời gian quy định, đạt 98,64%, vượt so với chỉ tiêu đề ra là 92%; việc tham mưu ban hành văn bản được thực hiện đúng trình tự, thủ tục hành chính, đúng hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày đạt 99,87%, vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (98%)

Song song đó, Văn phòng UBND tỉnh cũng thực hiện tốt việc phát hành văn bản đi cho Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có tập tin văn bản điện tử kèm theo chuyển trên ứng dụng và có chữ ký số cơ quan ban hành đạt 100%; việc phát hành văn bản đi cho các cơ quan, đơn vị , địa phương (có tính chất biết để phối hợp) bằng tập tin văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản chỉ đạo, điều hành đã góp phần giúp tiết kiệm được thời gian và văn phòng phẩm. Có 100% văn bản đến từ các cơ quan Trung ương, tỉnh bạn; các sở, ban, ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc đơn vị thành viên Mạng tin học của UBND tỉnh gửi đến UBND tỉnh có tập tin văn bản điện tử kèm theo chuyển trên ứng dụng, vượt so với chỉ tiêu đề ra là 98%; 100% văn bản QPPL của Trung ương gửi đến UBND tỉnh được thực hiện sao y chuyển trên ứng dụng đến các đơn vị có liên quan trong tỉnh…

Bên cạnh đó, 100% CBCCVC cũng tích cực thực hiện tốt việc cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ hàng ngày từ đó đã góp phần nâng cao hiệu quả  hoạt động chỉ đạo, điều hành quản lý hành chính Nhà nước của UBND tỉnh; thực hiện quy trình giải quyết khoa học, cải tiến, phân công đầu việc rõ ràng, xác định rõ trách nhiệm trong xử lý, từ đó rút ngắn được thời gian giải quyết, không bỏ sót việc trong xử lý, chất lượng hiệu quả công việc ngày càng nâng lên.

Song song đó, Văn phòng và Công đoàn cơ sở Văn phòng luôn quan tâm, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tất cả CBCCVC, người lao động theo đúng quy định, từ đó giúp cho CBCCVC và người lao động ổn định đời sống, an tâm công tác….

 

Ảnh: Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020 ra mắt tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đặng Văn Lượng- Chánh Văn phòng UBND tỉnh biểu dương những nỗ lực của CBCCVC Văn phòng UBND tỉnh trong năm qua. Đồng thời, ông cũng đề nghị trong năm 2019 tập thể CBCCVC Văn phòng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao trách nhiệm, ý thức tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 với chuyên đề Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp tốt với các sở, ngành, địa phương trong công tác tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo UBND tỉnh; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở, ngành, địa phương góp phần thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.


Ảnh: Ông Đặng Văn Lượng- Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thành viên UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Đồng thời tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành đảm bảo chất lượng, khả thi, sát tình hình thực tế và đúng quy định; thực hiện tốt công tác phân tích, dự báo, theo dõi sát tình hình và chủ động phát hiện những vấn đề bất cập, khó khăn, vướng mắc để kịp thời báo cáo xử lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường sử dụng văn bản điện tử vào hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử và triển khai kịp thời có hiệu quả Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước; trong công tác hậu cần thì phải đảm bảo điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh đảm bảo tiết kiệm, an toàn, hiệu quả; tiếp tục thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí trong công tác quản lý tài chính nội bộ, phải đảm bảo quản lý tài chính, tài sản công khai, minh bạch, thực hiện nghiêm các chế độ quy định, thực hiện tốt văn hóa công sở; các tổ chức, đoàn thể cần tiếp tục phát huy vai trò của mình, quan tâm đời sống vật chất, tinh thần, chăm lo sức khỏe của đoàn viên, hội viên; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các mặt công tác để xây dựng Văn phòng vững mạnh và toàn diện…


Ảnh: Ký kết giao ước thi đua giữa thủ trưởng cơ quan, đơn vị với Công đoàn cơ sở

Dịp này, Văn phòng UBND tỉnh cũng khen thưởng đột xuất đối với 21 công chức, hợp đồng lao động thuộc Văn phòng UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018.

N.H

Các tin khác