Thứ Ba, 20/08/2019 5:53:44 CH
Ngày 27/12/2018 10:34:23
Tổ chức ôn thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2019
(Vinhlong.gov.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản chỉ đạo tổ chức dạy học lớp 12 và ôn thi Trung học Phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019

Để chuẩn bị tốt Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý tổ chức tốt hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá trong năm học theo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 đối với giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên; chỉ đạo tăng cường kiểm tra việc thực hiện đánh giá xếp loại học sinh từng học kỳ và cả năm học theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo trung thực, khách quan, tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng tăng cường kỹ năng vận dụng kiến thức của học sinh, hoàn thành chương trình giáo dục phù hợp với khung kế hoạch thời gian năm học, nghiêm cấm việc cắt xén chương trình; thực hiện tốt việc quản lý kết quả học tập của học sinh qua số điểm điện tử, học bạ điện tử; chỉ đạo xây dựng kế hoạch dạy học, ôn tập năm học 2018 - 2019 phù hợp với từng cơ sở giáo dục, từng nhóm đối tượng, không gây quá tải, đảm bảo sức khỏe của học sinh, trong đó chú ý tổ chức ôn tập cho những học sinh đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp và có nguyện vọng tham gia Kỳ thi, đảm bảo tính phù hợp với điều kiện thực tế; chỉ đạo tổ chức ôn tập Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 bao gồm nội dung chương trình giáo dục THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12.

                                                                                                MP

Các tin khác