Ngày 01/01/2019 22:01:39
Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long họp giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và phát động thi đua năm 2019
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 26/12/2018, ông Lê Quang Trung- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành trong tỉnh để giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và phát động thi đua năm 2019

Theo đó, năm 2018, các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 cơ bản được hoàn thành, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Ước cuối năm có 26/26 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó có 15 chỉ tiêu vượt. Kinh tế trong tỉnh năm 2018 có sự phục hồi mạnh và đạt tốc độ tăng trưởng khả quan.Các khu vực kinh tế đều có tốc độ tăng khá so với cùng kỳ, trong đó nông nghiệp phục hồi đạt mức tăng trưởng khá, công nghiệp tiếp tục phát triển, thương mại, dịch vụ tiếp tục khởi sắc.Đề án cơ cấu lại nông nghiệp tiếp tục phát huy hiệu quả, sản xuất nông nghiệp đạt nhiều thuận lợi. Đời sống xã hội tiếp tục có nhiều khởi sắc.Các chính sách bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội được duy trì và thực hiện đầy đủ.An ninh chính trị trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững ổn định.


Ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Lê Quang Trung phát biểu chỉ đạo tại buổi họp

Tiếp tục phát huy thành tích đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, năm 2019, tỉnh Vĩnh Long quyết  tâm đưa Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 6,2%; Giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản tăng 2,5%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,5%; tổng kim ngạch xuất khẩu 470 triệu USD; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 13.800 tỷ đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn 6.171 tỷ đồng; tạo thêm việc làm mới cho 20.000 lao động; có thêm 06 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới; tỷ lệ dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 85,5%; Tỷ lệ hộ nông thôn sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đạt 85%...

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2019, ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các ngành, các cấp trong thời gian tới cần phát huy kết quả đạt được của năm 2018 và tiếp tục chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 với tinh thần đạt, vượt các chỉ tiêu năm 2019; đồng thời kiên quyết khắc phục các hạn chế, yếu kém năm 2018 trên cơ sở phát huy tính chủ động, sáng tạo của người đứng đầu và cơ quan tham mưu; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật gắn với công khai, minh bạch và có giám sám, phản biện, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc thực hiện chính sách phản biện những vấn đề lớn, những vấn đề liên quan đến người dân. Đặc biệt lưu ý trong công tác xây dựng cơ bản, thu- chi ngân sách, quản lý tài nguyên khoán sản, sử dụng tài sản công. Các cấp, các ngành cần thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra trên tinh thần người đứng đầu và cơ quan tự thanh tra, kiểm tra, đồng thời cần chủ động trong công tác phối hợp để tham mưu, đề xuất. Ông Lê Quang Trung cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho một số ngành chủ yếu nhằm chủ động thực hiện quyết liệt đạt và vượt chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2019.

Cũng tại buổi họp, UBND tỉnh Vĩnh Long đã công bố quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

N.H