Ngày 04/01/2019 10:37:21
Tỉnh ủy Vĩnh Long tổng kết tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2018
(Vinhlong.gov.vn) - Tỉnh ủy Vĩnh Long đã tổ chức hội nghị tổng kết tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2018 và đề ra kế hoạch năm 2019. Ông Trương Văn Sáu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Đến dự còn có ông Trần Hoàng Tựu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2018, các HTX trong tỉnh tiếp tục được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, thành lập mới một số HTX, nhất là HTX trong lĩnh vực nông nghiệp; hiệu quả sản xuất kinh doanh, thu nhập, đời sống của thành viên và người lao động trong HTX tiếp tục được nâng lên; hoạt động của nhiều HTX ở các lĩnh vực giao thông vận tải, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ, tín dụng nhân dân khá ổn định về quy mô, năng lực và chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; các HTX đã phát huy tốt vai trò, vị trí vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở địa phương.


Ảnh: Ông Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào kinh tế tập thể năm 2018.

Theo đó, trong năm 2018 tỉnh Vĩnh Long thành lập mới 25 HTX nâng tổng số HTX đến nay lên 145 HTX, Liên hiệp HTX và 5 Qũy Tín dụng nhân dân với tổng vốn điều lệ trên 140 tỷ đồng, tăng 2,92%. Trong năm, tổng giá trị sản xuất kinh doanh của các HTX đạt trên 662 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm 2017, nộp thuế trên 24,25 tỷ đồng, lợi nhuận thu được từ sản xuất kinh doanh và dịch vụ của thành viên và HTX ước đạt hơn 71 tỷ đồng; thu nhập bình quân của mỗi thành viên HTX đạt khoảng 5,48 triệu đồng/tháng, tăng bình quân 11,3% so với năm 2017. Qua đánh giá có gần 50% HTX đạt khá giỏi; 42,34% trung bình và 8,1% yếu kém…


Ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Hoàng Tựu tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào kinh tế tập thể năm 2018.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh phong trào kinh tế tập thể năm 2018 tuy có bước phát triển khá nhưng vẫn còn nhiều khó khăn trong hoạt động, vì thế các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của kinh tế tập thể; chú trọng nâng chất lượng HTX hơn số lượng; xây dựng nhân rộng các mô hình HTX làm ăn hiệu quả; ưu tiên các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; HTX phải chủ động, tích cực tìm hướng liên kết; các ngành các cấp cần kịp thời tháo gỡ khó khăn và thực hiện tốt hơn nữa các chính sách hỗ trợ cho HTX phát triển…


Ảnh: Nhiều doanh nghiệp và HTX đã ký kết hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào kinh tế tập thể năm 2018.

N.H