Thứ Năm, 21/03/2019 7:55:04 CH
Ngày 02/01/2019 22:55:26
Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
(Vinhlong.gov.vn) - Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương nhằm triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019. Tham dự Hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

Tham dự tại điểm cầu Vĩnh Long có ông Trần Văn Rón- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, kế hoạch năm 2019; kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2018; dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần quyết tâm cao, sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nên năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt được kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực; hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt, tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân; tạo nền tảng để kinh tế - xã hội để nước ta bứt phá trong năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch 5 năm 2016-2020.

Tăng trưởng GDP đạt 7,08%, cao nhất kể từ năm 2008, GDP bình quân đầu người đạt 2.587 USD. Khu vực nông nghiệp tăng 3,76%, cao nhất kể từ năm 2012. Khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 8,85%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng mạnh 12,98%, là động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế. Khu vực dịch vụ tăng 7,03%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,7%. Khách quốc tế đến Việt Nam đạt kỷ lục 15,5 triệu lượt, tăng 19,9%.

Thu ngân sách nhà nước (NSNN) vượt trên 6% so với dự toán và tăng khoảng 9% so với thực hiện năm 2017. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới, bổ sung và mua cổ phần đạt 35,5 tỷ USD. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 244,7 tỷ USD, tăng 13,8%; tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 237,5 tỷ USD, tăng 11,5%; xuất siêu 7,2 tỷ USD.

Việc thực hiện 3 đột phá chiến lược đạt nhiều kết quả tích cực. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được hoàn thiện. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, nhiều công trình trọng điểm, công trình lớn được hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng. Hạ tầng đô thị phát triển mạnh, tỷ lệ đô thị hóa ước 38,4% (chỉ tiêu đến năm 2020 là 38-40%). Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Đã cắt giảm, đơn giản hóa 61% điều kiện kinh doanh và 60% thủ tục kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu.


Ảnh: Quang cảnh buổi họp tại điểm cầu Vĩnh Long

Cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực có bước chuyển biến và đạt những kết quả quan trọng. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến nông sản, chuyển đổi đất lúa sang các loại vật nuôi, cây trồng khác, nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi liên kết đã phát huy hiệu quả. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, có 61 huyện và trên 42% xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt mục tiêu đề ra (38,8%).Các chính sách xã hội được thực hiện đồng bộ, hiệu quả; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện. Trong năm, toàn quốc đã giải quyết việc làm cho khoảng 1,65 triệu người; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước đạt 87,7%, vượt chỉ tiêu đề ra (85,2%); công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt nhiều kết quả tích cực; công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường…

Với phương châm hành động là: "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả", Chính phủ đã đề ra 04 trọng tâm chỉ đạo điều hành trong năm 2019 như nâng cao năng lực nội tại, khả năng chống chịu của nền kinh tế; xây dựng bộ máy kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ; tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân; chủ động, tích cực tham gia chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, Chính phủ cũng xác định các chỉ tiêu phấn đấu đạt được trong năm 2019 như:  Tốc độ tăng GDP khoảng 6,8%; Tốc độ tăng CPI dưới 4%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so GDP là 34%; Tốc độ tăng kim ngạch xuất nhập khẩu là 8-10%...Để thực hiện mục tiêu tổng quát, các trọng tâm chỉ đạo điều hành và các chỉ tiêu, Chính phủ đã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với 45 nhiệm vụ, giải pháp và 188 nhiệm vụ cụ thể

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước biểu dương những kết quả, thành tích ấn tượng về kinh tế - xã hội đã đạt được trong năm qua. Bên cạnh đó, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, tồn tại trên nhiều lĩnh vực, cần khắc phục. Với nhiệm vụ năm 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương, các địa phương và toàn bộ hệ thống chính trị cần nỗ lực, triển khai các giải pháp hiệu quả, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển cao hơn năm 2018, trên tất cả các phương diện. Trước mắt, cần ưu tiên một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm, như:tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực ứng phó với biến động của thị trường, duy trì đà tăng trưởng và nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng năng suất lao động, tính cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; tích cực quan tâm, chú trọng xây dựng và phát triển có hiệu quả văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, đồng thời giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; đẩy mạnh và thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng Chính phủ, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh, phải làm tốt hơn nữa công tác cán bộ; kiên quyết đấu tranh, chống mọi biểu hiện tham nhũng, tiêu cực; phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân…

N.H


Các tin khác