Thứ Bảy, 24/08/2019 3:10:10 CH
Ngày 11/01/2019 17:09:33
Hội nghị nghiên cứu học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 08/01/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt chuyên đề năm 2019 về “xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thông tin tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, phương hướng năm 2019 cho cán bộ hưu trí thuộc diện Tỉnh ủy quản lý.

Đến dự có ông Trần Văn Rón - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo- Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long; lãnh đạo các sở, ngành; các cơ quan, đơn vị địa phương trong tỉnh.

 

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị nghiên cứu học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Văn Rón- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định trong tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm về “Nhân dân” là một nội dung cơ bản và chiếm vị trí trung tâm, có tác dụng chi phối và là gốc của mọi vấn đề. Chính vì vậy Trung ương Đảng chọn chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2019“Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh  khẳng định “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”; “Dân chúng đồng lòng, việc gì cũng làm được. Dân chúng không ủng hộ, việc gì làm cũng không nên”. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Kinh nghiệm trong nước và các nước cho chúng ta biết: có lực lượng dân chúng, việc to tát mấy, khó khăn mấy làm cũng được. Không có, thì việc gì làm cũng không xong”. Việc quán triệt và thực hiện tư tưởng của Bác về Nhân dân là một trong những nội dung trọng yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019.


Ảnh: Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo- Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt những nội dung của chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của chuyên đề như Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; chủ trương của Đảng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay…

Dịp này,Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin thêm một số nội dung Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 25 đến ngày 26/12/2018 tại Hà Nội.

N.H

Các tin khác