Chủ Nhật, 16/06/2019 6:56:20 SA
Ngày 09/01/2019 11:12:26
Thư chúc mừng năm mới Kỷ Hợi 2019
(Vinhlong.gov.vn) – Nhân dịp Xuân mới Kỷ Hợi – 2019, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long có thư chúc mừng gửi đến toàn thể Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và chiến sĩ tỉnh Vĩnh Long.

 

 

Thưa toàn thể Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và chiến sĩ tỉnh Vĩnh Long thân mến!

Trong không khí hân hoan đón chào Xuân Kỷ Hợi - 2019, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long thân ái gửi đến toàn thể Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ trong tỉnh và những người con quê hương Vĩnh Long đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài nước lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Năm Mậu Tuất - 2018, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển khá toàn diện, đạt 26/26 chỉ tiêu chủ yếu; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt kết quả cao nhất từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020; hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trước 02 năm so với nghị quyết đề ra (45/89 xã, đạt 50,56% và 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới). Tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư, ký biên bản ghi nhớ 32 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 24 ngàn tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội ngày càng khởi sắc. Giáo dục - đào tạo được đổi mới và phát triển; chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở điều trị từng bước được nâng cao; công tác xã hội hóa lĩnh vực y tế được quan tâm (khánh thành và đưa vào hoạt động 02 bệnh viện đa khoa tư nhân: Bệnh viện Xuyên Á và Bệnh viện Triều An - Loan Trâm); hoạt động văn hóa, thể thao và truyền thông diễn ra sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân. Chính sách đối với người có công và an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, chu đáo. Vận động Quỹ “Vì người nghèo” gần 64 tỷ đồng và trên 900 tỷ đồng an sinh xã hội. Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lần đầu vượt mốc 1.500 người. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện tích cực. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Năm 2019 - kỷ niệm 50 năm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là năm có ý nghĩa quan trọng thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020). Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy mạnh thu hút đầu tư sử dụng công nghệ cao, các tập đoàn lớn, đa quốc gia gắn với phát triển doanh nghiệp trong tỉnh và công nghiệp hỗ trợ. Thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp, ngành công thương; đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển các ngành thương mại, dịch vụ, du lịch. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là, triển khai đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động chất lượng, hiệu quả. Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tăng cường vai trò giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh kế thừa những thành tựu đạt được, phát huy truyền thống đoàn kết, ra sức thi đua lao động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.

Nhân dịp Xuân Kỷ Hợi - 2019, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long chúc toàn thể Nhân dân, cán bộ và chiến sĩ năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và thành đạt!

  Năm mới, thắng lợi mới!

 

TỈNH ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN,

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH VĨNH LONG

 

Tải file đính kèm, tại đây!

 

Các tin khác