Thứ Ba, 20/08/2019 5:59:41 CH
Ngày 17/01/2019 10:15:02
Năm 2019: Tổ chức Đài Loan tiếp tục thực hiện các dự án hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Nhằm mục đích hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, tổ chức Taiwan Fund For Children and Families (TFCF- Đài Loan) đã tài trợ cho tỉnh dự án "Hoạt động hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long" với tổng trị giá trên 2,1 tỷ đồng, hoạt động trong thời gian 03 năm, từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/9/2019.

Riêng năm 2019, tổ chức Taiwan Fund For Children and Families (TFCF- Đài Loan) tiếp tục tài trợ thêm 06 dự án với tổng kinh phí trên 597 triệu đồng, gồm:  Chương trình chăm sóc sức khỏe - Bảo hiểm y tế; Chương trình trợ cấp giáo dục- Học bổng; Chương trình hỗ trợ giáo dục- Phụ cấp; Chương trình cung cấp giáo dục - Dụng cụ học tập; Chương trình hỗ trợ nhà ở; Chương trình hỗ trợ nước sạch.

Đơn vị phối hợp thực hiện là Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội. Thời gian và địa điểm thực hiện dự án trong năm 2019, tại huyện Long Hồ.

          T-Kim

Các tin khác