Thứ Hai, 22/07/2019 5:59:23 CH
Ngày 17/01/2019 11:00:05
Vĩnh Long: Trong đợt 1 năm 2019 đã giải quyết tinh giản biên chế cho 123 cán bộ, công chức, viên chức
(Vinhlong.gov.vn) - Đợt 1 2019, UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách tổng số 123 cán bộ, công chức, viên chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, nội dung quyết định phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ đợt 1 năm 2019, trong đó: Nghỉ hưu trước tuổi 92 người; Thôi việc ngay 31 người

Lý do tinh giản đối với những người nghỉ hưu trước tuổi do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm nhưng không thể sắp xếp, bố trí được việc làm khác; cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan quản lý trực tiếp đồng ý.

Ngoài ra, những lý do khác như: Đối tượng có 2 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ hoặc không hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và không thể bố trí việc làm khác phù hợp; dôi dư do rà soát, sắp xếp lại bộ máy; chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm…

Với những người thuộc diện cho thôi việc ngay, số người này tinh giản do dôi dư cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm nhưng không thể bố trí, sắp xếp việc làm khác; có 2 năm liên tiếp liền kề có 1 năm hoàn thành nhiệm vụ, 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp; chưa đạt trình độ chuyên môn theo quy định;…

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh kiểm tra, rà soát và bố trí kinh phí để thực hiện việc chi trả các chế độ, chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế theo đúng quy định.

Đồng thời giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì phối hợp và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng theo đúng trình tự quy định của Chính phủ và văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.


N.H.N

Các tin khác