Thứ Ba, 20/08/2019 5:56:46 CH
Ngày 15/01/2019 22:10:09
Tập huấn thu thập dữ liệu cho dự án Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 13/01/2019, Bưu điện tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Tập huấn cho trên 400 cán bộ bưu điện, cán bộ Đoàn trong tỉnh về triển khai thu thập dữ liệu cho dự án Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam thuộc Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”

Tại buổi tập huấn này, các thành viên trực tiếp tham gia thực hiện dự án Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam thuộc đề án “Hệ tri thức Việt số hóa” đã được triển khai về ý nghĩa, mục tiêu đề án và được hướng dẫn quy trình phối hợp tham gia thu thập dữ liệu địa chỉ tại địa bàn.

Theo đó, các thành viên tham gia thu thập dữ liệu phải chuẩn bị thiết bị smartphone có kết nối dữ liệu 3G/4G và có cấu hình tương ứng để cài đặt ứng dụng.

Thực hiện việc cài đặt  mobile app “VNPOST thu thập địa chỉ” và thực hiện việc thu thập dữ liệu địa chỉ theo hướng dẫn sử dụng. Nội dung thu thập gồm: tên địa chỉ, địa chỉ chi tiết của địa điểm, loại đối tượng và ghi chú khác cho đối tượng nếu có. Đồng thời, chụp ảnh tất cả các địa điểm, ngoại trừ các nơi cấm.

Dự án Nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam thuộc Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì và đã triển khai từ tháng 8/2018 nhằm tạo lập và chia sẻ dữ liệu nền tảng địa chỉ, địa danh… của bản đồ số việt Nam để phục vụ công tác quản lý Nhà nước đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp và cộng đồng khai thác, sử dụng,  tạo ra ứng dụng phục vụ đời sống, sản xuất, kinh doanh và phát triển thu hút du lịch.

Kết thúc giai đoạn 1 (năm 2017), Đề án đã có 46,159 tài khoản trên cổng thông tin itrithuc.vn; 10,462 bộ dữ liệu mở; 3,240,460 câu hỏi; 5,931 bài viết trên cây tri thức.


Ảnh: Buổi tập huấn thu hút đông đảo cán bộ Bưu điện và cán bộ Đoàn tham dự

Triển khai Đề án “ Phát triển Hệ Tri thức Việt số hóa” giai đoạn 2 nhằm tiếp tục thực hiện Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.


Ảnh: Các cán bộ Đoàn và cán bộ Bưu chính nghe hướng dẫn cách thức thu thập dữ liệu cho dự án Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam

Trong giai đoạn 2 của Đề án, bên cạnh những nội dung đã triển khai ở giai đoạn trước, thực hiện phân công của Ban Chỉ đạo Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt sổ hóa”, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bưu điện Việt Nam thực hiện dự án Nền tảng dữ liệu bản đồ sổ Việt Nam. Theo đó, đoàn viên, thanh niên sẽ trực tiếp tham gia thu thập dữ liệu địa chỉ trên toàn quốc, làm giàu cơ sở dữ liệu cho dự án Nền tảng dữ liệu bản đồ sổ Việt Nam.Thời gian dự kiến hoàn thành việc thu thập dữ liệu địa chỉ là trong tháng 01/2019.

N.H


Các tin khác