Thứ Ba, 20/08/2019 6:00:49 CH
Ngày 16/01/2019 14:48:52
Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc
(Vinhlong.gov.vn) – Đó là chủ đề trong tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019 được tổ chức từ ngày 01 – 31/05/2019, trên phạm vi toàn quốc.

Trong thời gian qua, việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, điều kiện lao động trong doanh nghiệp vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động. Nguyên nhân chính do người sử dụng lao động, người lao động chưa có kỹ năng, kiến thức đầy đủ trong đánh giá, nhận diện nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, dẫn đến nhiều vụ tai nạn lao động nghiêm trọng.

Do đó, Ban Chỉ đạo Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động Trung ương đã ban hành kế hoạch nhằm thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể trong doanh nghiệp và làm cơ sở để cải thiện điều kiện lao động; tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát nội quy, quy trình bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, kỹ năng đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động, người lao động.

Riêng tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019, sẽ thực hiện các hoạt động truyền thông về an toàn, vệ sinh lao động bằng xây dựng, phát hành ấn phẩm, tài liệu hướng dẫn về an toàn, vệ sinh lao động tới doanh nghiệp, người lao động; gửi tin nhắn về an toàn, vệ sinh lao động qua điện thoại di động, phát sóng các thông điệp, cảnh báo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tuyên truyền qua internet, hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, xã; xử lý nghiêm và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Tăng cường các hoạt động thanh, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động, nhất là việc xây dựng nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Tổ chức các hoạt động có sự tham gia của doanh nghiệp, người lao động như hội thi về an toàn, vệ sinh lao động, tọa đàm, đối thoại triển khai chính sách với doanh nghiệp, người lao động về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức giao lưu, tham quan các mô hình điển hình làm tốt về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức các lớp bồi dưỡng, huấn luyện, hội nghị, hội thảo chuyên đề về an toàn, vệ sinh lao động; thăm hỏi, động viên nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Kế hoạch cũng quy định việc thực hiện khen thưởng, các Bộ, ngành địa phương căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và thành tích của tập thể, cá nhân trong công tác an toàn, vệ sinh lao động tổ chức khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về an toàn, vệ sinh lao động trong Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động. Các địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện tại địa phương và bố trí kinh phí để tổ chức tốt các hoạt động của Tháng hành động thiết thực, phù hợp với địa phương.

Kim Yến-  Nguồn KH số: 5072/KH - BCĐTƯ


Các tin khác