Ngày 15/01/2019 22:25:29
Năm 2019: Tăng cường công tác phòng, chống ma túy- Không để xảy ra hiện tượng người cai nghiện ma túy phá cơ sở, bỏ trốn tập thể
(Vinhlong.gov.vn) - Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Thông báo số 472/TB-VPCP ngày 25/12/2018 của Văn phòng chính phủ.

Trước tình hình tội phạm ma túy, nghiện ma túy trên thế giới nói chung và trong nước nói riêng đang có những diễn biến rất phức tạp. Tỷ lệ người sử dụng ma túy tổng hợp đang gia tăng nhanh, nhất là ở các tỉnh phía nam, xuất hiện nhiều loại ma túy tổng hợp mới, nguy hiểm ở Việt Nam và trên thế giới, hiện chưa có biện pháp tối ưu để kiểm soát, dự phòng và điều trị.

Tại buổi họp Thường trực Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh:

Về công tác phòng, chống ma túy cai nghiện ma túy; phòng, chống HIV/AIDS, mại dâm thời gian qua luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo, có nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, tổ chức triển khai thực hiện, huy động các nguồn lực xã hội đã được các cơ quan, các cấp chính quyền quan tâm. Nhiều vụ án ma túy lớn, đường dây tội phạm ma túy bị điều tra bắt giữ và bị xử lý nghiêm theo pháp luật, từng bước làm chuyển biến tình hình ở một số điểm nóng; hoạt động kiểm soát ma túy trong đó có việc quản lý các loại tiền chất, chất gây nghiện đã được đẩy mạnh; tình trạng tái trồng cây có chứa chất ma túy đã giảm rõ rệt; Chương trình điều trị Methadone tiếp tục được triển khai, thực hiện có hiệu quả; công tác cai nghiện đã chuyển biến tích cực theo hướng tăng cai nghiện tự nguyện, giảm bắt buộc; công tác tiếp nhận người nghiện không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở xã hội để điều trị, cắt cơn và phân loại đã được thực hiện tương đối tốt, bảo đảm an toàn trong các cơ sở cai nghiện.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, Ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy trước ngày 31 tháng 12 năm 2018 để thống nhất về biểu mẫu thống kê người sử dụng, người nghiện ma túy trên toàn quốc. Tiếp tục tăng cường việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy và tiền chất, tránh để các đối tượng lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp.

Bộ Y tế tiếp tục duy trì việc điều trị thay thế cho người nghiện ma túy bằng Methadone trên cả nước; nghiên cứu, tổ chức thí điểm việc sử dụng các bài thuốc cắt cơn, điều trị ma túy phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam; tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành địa phương hoàn thiện báo cáo 10 năm thực hiện Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; chủ động tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện Chương trình này. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả mục tiêu 90 - 90 - 90 theo cam kết của Chính phủ Việt Nam. Xây dựng chiến lược quốc gia kết thúc đại dịch AIDS ở Việt Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 12296/VPCP-KGVX ngày 18 tháng 12 năm 2018.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính rà soát việc bố trí, cấp, sử dụng kinh phí đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cho các cơ sở cai nghiện ma túy công lập tại 38 tỉnh, thành phố theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn, bố trí kinh phí địa phương, sử dụng kinh phí đầu tư công trung hạn đúng mục đích trong việc cải tạo, sửa chữa nâng cấp cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc bảo đảm điều kiện sinh hoạt, học tập, lao động trị liệu cho người cai nghiện ma túy theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bảo đảm không để xảy ra hiện tượng người cai nghiện ma túy phá cơ sở, bỏ trốn tập thể.

Kim Yến- Nguồn TB số:472/TB-VPCP