Thứ Hai, 21/10/2019 3:44:40 CH
Ngày 16/01/2019 08:48:22
Công bố Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
(Vinhlong.gov.vn) - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long công bố các nội dung liên quan đến Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 lên cổng thông tin điện tử của tỉnh Vĩnh Long.

Các nội dung công bố bao gồm :

(1) Quyết định số 1824/QĐ-TTg ngày 25/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

(2) Các bản đồ quy hoạch;

(3) Báo cáo tổng hợp Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Nội dung cụ thể vui lòng xem file đính kèm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long

Các tin khác