Thứ Ba, 20/08/2019 5:51:58 CH
Ngày 17/01/2019 22:46:03
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 ngành Kế hoạch và Đầu tư
(Vinhlong.gov.vn) - Sáng 16/01/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đến dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Vĩnh Long có ông Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành có liên quan trong tỉnh.

Năm 2018, là năm đầu tiên, sau nhiều năm các chỉ tiêu kế hoạch Quốc hội giao đều đạt và vượt mục tiêu, với kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực, trong đó, kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì được ổn định với kết quả nổi bật là tăng trưởng GDP đạt mức kỷ lục, đạt 7,08% (kế hoạch giao 6,7%), cao nhất trong 10 năm qua; chỉ số lạm phát (CPI) được kiểm soát ở mức 3,54%, mô hình tăng trưởng kinh tế rõ nét, quy mô nền kinh tế tăng mạnh, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, tăng trưởng bền vững hơn; có sự chuyển biến rõ rệt, thực chất hơn trong thực hiện 3 đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, khắc phục một số tồn tại, yếu kém vốn có của nền kinh tế.

Nhìn chung, trong năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cơ bản hoàn thành tốt các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục giữ được vai trò tiên phong trong đổi mới tư duy lẫn hành động. Nhiều đề án, báo cáo, kiến nghị do Bộ tham mưu đều nhất quán quan điểm đổi mới của Đảng và Nhà nước, bám sát chủ đề hành động của Chính phủ, luôn lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng ưu tiên phục vụ, tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư, khuyến khích khởi nghiệp, sáng tạo nhằm tận dụng tối đa cơ hội phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Cùng với đó, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, luật pháp, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đổi mới sáng tạo, đề xuất mô hình tăng trưởng mới và giải pháp tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng được thực hiện xuyên suốt trong các lĩnh vực quản lý của Bộ.

Đặc biệt, trong năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật. Trong đó, đáng chú ý là hoàn thiện thể chế quản lý quy hoạch; hoàn thiện thể chế về quản lý đầu tư công; về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp; nghiên cứu, đề xuất các mô hình mới về phát triển kinh tế - xã hội…

 

Ảnh: Ông Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi họp tại điểm cầu Vĩnh Long

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời nhấn mạnh: Năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - năm chuẩn bị hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và bước sang một thập niên mới, đòi hỏi nền kinh tế phải tiếp tục có sự bứt phá mạnh mẽ hơn nữa.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ và quyết liệt các đột phá chiến lược; nghiên cứu cơ chế, chính sách huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển và đầu tư kinh doanh; nghiên cứu các giải pháp phát huy vai trò các vùng kinh tế trọng điểm, các trung tâm kinh tế, thành phố lớn; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông; tập trung tháo gỡ các nút thắt trong quá trình triển khai các dự án; chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn; đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; xây dựng giải pháp phát triển nhân lực quốc gia đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4…

N.H


Các tin khác