Thứ Bảy, 24/08/2019 3:06:32 CH
Ngày 22/01/2019 09:06:17
Tỉnh Vĩnh Long còn 7.363 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,63% tổng số dân trong tỉnh
(Vinhlong.gov.vn) - Đây là kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt.

Cụ thể tổng số hộ dân trên địa bàn là 279.672 hộ. Tổng số hộ nghèo: 7.363 hộ, tỷ lệ: 2,63%. Trong đó, hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội: 1.650 hộ; hộ nghèo có thành viên hưởng chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng: 136 hộ. Hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập: 5.900 hộ, với 18.858 người. Hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản: 1.463 hộ, với 5.104 người. Tổng số hộ cận nghèo: 12.549 hộ, tỷ lệ: 4,49%.

Trong năm qua, với sự nỗ lực của các ngành, các cấp, công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có điều kiện vượt khó vươn lên. Số hộ nghèo và cận nghèo luôn được kéo giảm hàng năm, số người thoát nghèo bền vững. Riêng số hộ nghèo được phê duyệt trong năm 2018 là cơ sở để tỉnh Vĩnh Long tiếp tục thực hiện và thúc đẩy các giải pháp giảm nghèo bền vững cũng như các chính sách an sinh xã hội, các chính sách về kinh tế để tiếp tục hỗ trợ người dân trong năm 2019.

                                                     Kim Yến- Nguồn QĐ số: 50/QĐ-UBND

Các tin khác