Thứ Hai, 22/07/2019 5:57:27 CH
Ngày 22/01/2019 09:12:42
Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học, công nghệ và sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 15/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố 05 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh công bố 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ: Xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

Đồng thời có 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, gồm: Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý; Đề nghị thay đổi, điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý); Đề nghị chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý); Đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý).

Bên cạnh đó, cũng tại Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh đã bãi bỏ 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đó là : Thủ tục đăng ký chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ.

TP - Nguồn QĐ số:112/QĐ-UBND

Các tin khác