Thứ Hai, 22/07/2019 5:58:29 CH
Ngày 21/01/2019 09:10:35
Hội nghị trực tuyến thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 18/01/2019, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì hội nghị.Tham dự tại điểm cầu Vĩnh Long có đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh cùng đại diện các đơn vị có liên quan trong tỉnh

Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, thời gian qua, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tích cực phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các cơ quan liên quan triển khai thử nghiệm hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành (hệ thống QLVB&ĐH) phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử. Tính đến ngày 03 tháng 01 năm 2019, có 78/95 (82%) bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông thử nghiệm gửi, nhận văn bản điện tử,các đơn vị còn lại đang phối hợp thực hiện. Trong số các đơn vị hoàn thành kết nối thử nghiệm có 76  đơn vị đã phản hồi trạng thái tình hình xử lý văn bản; 02 đơn vị chưa phản hồi trạng thái. Đối với các đơn vị đã phản hồi trạng thái, có 41 đơn vị phản ánh đầy đủ trạng thái xử lý (từ khâu văn thư đến lãnh đạo, chuyên viên); 22 đơn vị phản ánh chưa đầy đủ trạng thái xử lý; 13 đơn vị mới phản hồi văn bản đã đến tại bộ phận Văn thư.


Ảnh: Quang cảnh buổi họp tại điểm cầu Vĩnh Long

Tại hội nghị, một số Bộ, ngành, địa phương đã báo cáo sơ bộ kết quả triển khai hệ thống trục liên thông văn bản quốc gia kết nối, liên thông các hệ thống QLVB&ĐH. Đồng thời đề nghị Văn phòng Chính phủ sớm ban hành văn bản, thông tư hướng dẫn liên quan đến việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính và ban hành quy chế quản lý văn bản điện tử mẫu; thành lập bộ phận chuyên môn để kiểm chứng, đánh giá các phần mềm kỹ thuật, có giải pháp kỹ thuật đối với các văn bản có dung lượng lớn trên 100MB, tăng cường công tác hướng dẫn, tập huấn…

Kết luận hội nghị, đại diện Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện hệ thống QLVB&ĐH, tổ chức kết nối, liên thông với trục liên thông văn bản quốc gia; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Mai Tiến Dũng cũng đề nghị 3 tỉnh và 8 bộ, ngành chưa thực hiện kết nối phải thực hiện xong nhiệm vụ kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia trước ngày 25/1/2019. Các bộ, ngành địa phương tiếp tục nâng cấp phần mềm đảm bảo hoàn thành trước ngày 20/2/2019

Trên cơ sở kết quả triển khai chuyển đổi, kết nối, liên thông các hệ thống QLVB&ĐH với Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử, Văn phòng Chính phủ sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tổ chức Lễ khai trương, công bố triển khai chính thức Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước. Thời gian dự kiến vào ngày 20/02/2019.

Bộ Thông tin và Truyền thông đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các yêu cầu cơ bản để đảm bảo an toàn hệ thống QLVB&ĐH theo cấp độ. Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và chứng thư số sử dụng thiết bị phù hợp, đảm bảo an toàn, an ninh trục liên thông văn bản quốc gia.…

LHMD

Các tin khác