Thứ Hai, 22/07/2019 6:02:17 CH
Ngày 22/01/2019 09:21:37
Tỉnh Vĩnh Long hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản và điều hành theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg
(Vinhlong.gov.vn) - Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, Tỉnh Vĩnh Long đã tích cực phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các cơ quan liên quan triển khai thử nghiệm hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành (hệ thống QLVB&ĐH) phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử.

Theo đó, tỉnh Vĩnh Long đã kết nối, liên thông thử nghiệm gửi, nhận văn bản điện tử, cung cấp máy chủ bảo mật (máy chủ dùng chung), triển khai kết nối mạng TSLCD, phản hồi đủ trạng thái tình hình xử lý văn bản (từ khâu văn thư đến lãnh đạo, chuyên viên), SDK 1.0 theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg. Cập nhật Danh mục mã định danh cơ quan, đơn vị trực thuộc theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ lên Trục liên thông văn bản quốc gia, bảo đảm đáp ứng Quy chuẩn quốc gia QCVN 102:2016/BTTTT (ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01 tháng 4 năm 2016). Khẩn trương hoàn thành nâng cấp, cập nhật tính năng hệ thống QLVB&ĐH, phần mềm trung gian phục vụ kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử, bảo đảm phản hồi đầy đủ trạng thái xử lý văn bản tại Điểm h, Khoản 2, Điều 10 Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Đồng thời, chủ động phối hợp các đơn vị phát triển hệ thống QLVB&ĐH tích hợp giải pháp dịch vụ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ, thực hiện ký số văn bản điện tử khi gửi, nhận nhằm bảo đảm giá trị pháp lý của văn bản điện tử.

Phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn VNPT kiểm tra, hoàn thiện việc kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử giữa hệ thống QLVB&ĐH với Trục liên thông văn bản quốc gia, từ ngày 18 tháng 01 năm 2019 đến trước ngày 20 tháng 02 năm 2019.

LHMD

Các tin khác